U bent hier

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout krijgt positieve evaluatie van de inwoners

Geel | Laakdal regio
04.07.2019 - 11.28u
Door: Mark Jaspers

80 procent van de inwoners uit Geel, Laakdal en Meerhout voelt zich veilig in zijn of haar buurt. Dat besluit de politiezone na een bevolkingsbevraging uit 2018 in samenwerking met de Federale Politie en FOD Binnenlandse Zaken.

In het bevolkingsonderzoek werd schriftelijk gevraagd naar de mening van de inwoners over de veiligheid en de werking van de politiezone. Ruim 40 procent van de aangeschreven inwoners vulde de vragenlijst bruikbaar in.Meest voorkomende buurtproblemen

'Overdreven snelheid', 'sluikstorten', 'woninginbraken' en 'hinderlijk parkeren' zijn de meest voorkomende buurtproblemen in de zone. 63 procent vindt dat er te hard in zijn buurt gereden wordt en bijna de helft van de respondenten stoort zich aan sluikstorten en zwerfvuil.

Eén op de drie ergert zich aan hinderlijk geparkeerde voertuigen en ervaart woninginbraken als een probleem in zijn buurt. Deze buurtproblemen zijn niet specifiek voor de zone aangezien deze ook voorkomen in de top vijf bij vergelijkbare politiezones. Alle aangehaalde buurtproblemen worden in de zone zelfs (veel) minder problematisch ervaren als in vergelijkbare zones.

Enkel het fenomeen 'fietsdiefstallen' wordt als een groter probleem aanzien. 26 procent van de respondenten geeft aan dat dit een probleem is terwijl dit in vergelijkbare zones vijf procent minder is.

Weinig onveiligheidsgevoel

Bijna één op de vier inwoners geeft aan niet open te doen voor onbekenden en elf procent vermijdt bepaalde plaatsen in de zone omdat men zich er niet veilig voelt. Vrouwen vertonen meer mijdingsgedrag en er zijn ook verschillen tussen de leeftijdsgroepen. Maar het is over het algemeen goed en veilig wonen in de zone, 80 procent zegt zelden of nooit last te hebben van een onveiligheidsgevoel.
De overgrote meerderheid (88%) vindt dat zijn of haar buurt er verzorgd uitziet.

Computercriminaliteit in opmars

Inwoners worden het vaakst slachtoffer van een beschadiging aan de buitenkant van hun auto (13%) en een fietsdiefstal (10%). Het slachtofferschap in de zone ligt voor alle fenomenen hetzelfde of zelfs lager dan in vergelijkbare politiezones.

Dat computercriminaliteit een steeds groter probleem aan het worden is, is ook te merken in de bevraging. Acht procent van de ondervraagden geeft toe opgelicht te zijn via internet en bij zeven procent werd de computer of smartphone gehackt.

Dark number

De bevraging geeft de politie ook een zicht op het 'dark number'. Dit is het percentage van de gepleegde feiten dat niet aangegeven wordt bij de politie. Autodiefstallen worden altijd aangegeven en het overgrote deel van de woninginbraken ook, zes procent hiervan wordt niet aangegeven. In vergelijkbare politiezones wordt dertien procent van de woninginbraken niet aangegeven.

Hoewel de respondenten aangeven het meest slachtoffer te worden van vandalisme aan hun wagen, wordt dit het minst aangegeven (slechts 17 procent). De helft van de slachtoffers van een fietsdiefstal meldt dit niet bij de politie. Een inbraak in een computer of smartphone wordt slechts door negen procent aangegeven.

Preventieve diensten goed gekend

Tachtig procent van de inwoners weet dat men bij de politie terecht kan om hun fiets te laten labelen en gratis inbraakpreventief advies aan te vragen. De zone scoort hiermee bijna twintig procent beter dan vergelijkbare politiezones. Ook andere preventieve diensten (vakantietoezicht, slachtofferbejegening, burenbemiddeling,...) zijn beter gekend dan in vergelijkbare zones.

De inwoners willen het liefst op de hoogte gehouden worden via de website van de politie of gemeente, gemeentelijke infobladen, (politie)krant of de regionale televisie. Jongeren lezen nieuws van de zone graag op sociale media terwijl 65-plussers het best bereikt worden via infobladen en de regionale televisie. Op ontmoetingsmomenten met de politie zitten weinig inwoners te wachten.

Werking politie positief onthaald

De werking van de politie wordt door het gros (73 procent) van de respondenten als positief ervaren. De houding en het gedrag van de agenten krijgt een positieve evaluatie. Het minst positief zijn de bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat. Toch zijn 7 op de 8 bevraagden daarover tevreden. De tevredenheid over de politie in onze zone ligt op elk aspect hoger dan in vergelijkbare politiezones.

Wijkagenten goed gekend

Eén op de drie bevraagden kent zijn wijkagent niet. Hiermee scoort de politiezone opmerkelijk beter dan vergelijkbare politiezones waar ruim de helft van de inwoners hun wijkagent niet kent. De inwoners die wel weten wie hun wijkagent is, kennen hem/haar in de eerste plaats via persoonlijk contact.

Slechts één op de tien respondenten wil meer contact met zijn/haar wijkagent. Het overgrote deel (66 procent) wil dit enkel in geval van problemen.

Melding of aangifte voornaamste reden van politiecontact

Zeven op de tien respondenten had de afgelopen 12 maanden geen contact met de politie van de eigen zone. Bij diegenen waar dit wel het geval was, ging het voornamelijk om een aangifte (indienen klacht) of melding, of om een administratieve afhandeling.

78 procent van deze personen was tevreden over het contact met de politie. Over het laatste politiecontact is de burger het meest tevreden over de informatieverstrekking en de houding. Het minst positief is men over de snelheid van de tussenkomst en de beschikbaarheid op het kantoor.

Zonaal veiligheidsplan

De resultaten van deze bevraging zijn een belangrijke informatiebron voor de politie bij het opstellen van het zonaal veiligheidsplan. Elke zes jaar moeten politiezones dit plan opstellen. Hierin worden de werking van de politie en prioriteiten voor de periode 2020 - 2025 bepaald.

 

imageMeer nieuws

Toeristisch seizoen van start op 8 juni

Kempen regio | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 05.06.2020 - 18.35u

Kat Lee blijft leven: rechtbank wijst eis van FAVV af

Provincie Antwerpen | Vlaanderen 05.06.2020 - 10.09u

3 Roemeense verdachten opgepakt voor plofkraken o.a. in Herselt Argenta

3 Roemeense verdachten opgepakt voor plofkraken o.a. in Herselt Argenta
Herselt | Internationaal | Kempen regio 05.06.2020 - 09.55u

Dit jaar Baobab Beach zomerterras ?

Dit jaar Baobab Beach zomerterras ?
Herentals | Neteland 05.06.2020 - 00.24u

Drie Kempense jonge ondernemers slaan handen in elkaar en lanceren ‘Bubbelbox’

Drie Kempense jonge ondernemers slaan handen in elkaar en lanceren ‘Bubbelbox’
Kempen regio | Turnhout regio | Westerlo 05.06.2020 - 00.15u

Tomorrowland organiseert digitaal festival in laatste weekend van juli

Internationaal | Kempen regio | Neteland | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 04.06.2020 - 19.11u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto