U bent hier

Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout Zonaal politieplan 2020-2025

Geel | Laakdal regio
25.02.2020 - 18.25u
Door: Mark Jaspers

Elke politiezone is wettelijk verplicht om een zonaal politieplan op te stellen. In dit beleidsdocument legt de zonale veiligheidsraad voor een periode van 6 jaar vast wat de algemene doelstellingen voor veiligheid, leefbaarheid, dienstverlening en de interne werking zijn en welke veiligheidsproblemen de politie extra aandacht wil geven.

'Bij het vastleggen van deze prioriteiten wordt rekening gehouden met criminaliteitscijfers, bevolkingsbevragingen en verwachtingen van partners en bestuurlijke en gerechtelijke overheden.

De zonale veiligheidsraad wordt voorgezeten door de burgemeester van Geel en is samengesteld uit de procureur des Konings van Antwerpen, de burgemeesters van Laakdal en Meerhout, de directeur-coördinator van de federale politie Antwerpen en de korpschef.'

Prioriteiten

'De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zal de komende jaren, naast haar dagelijkse werking, extra aandacht besteden aan het volgende:

Om te komen tot een veilig(er) verkeer van alle weggebruikers legt de politiezone in haar werking de focus op:

asociaal en storend verkeersgedrag (hinderlijk parkeren, niet-verzekerd rijden, rijden zonder rijbewijs, vluchtmisdrijf, ...);

gedrag dat het risico op ongevallen verhoogt (onaangepaste of overdreven snelheid, alcohol en drugs, tegen de richting fietsen en rijden, ...);

gedrag dat het risico op letsel bij een ongeval verhoogt (niet-dragen van een gordel of helm, niet of foutief gebruik van kinderzitjes, ...).

Om te komen tot een beperkte(re) criminaliteit richt de politiezone haar werking op het mee voorkomen en bestrijden van:

inbraken in woningen;

productie, verkoop en bezit van drugs;

cybercriminaliteit en -security (afpersing, stalking, hacking, sextortion, identiteitsfraude, phishing, informaticavalsheid en -bedrog, ...).

Om te komen tot een leefbare buurt en gezin vestigt de politiezone haar aandacht in haar werking op het mee voorkomen en bestrijden van:

intrafamiliaal geweld (fysiek, psychisch en seksueel geweld);

sociale fraude (domiciliefraude, schijnhuwelijken, schijnerkenningen, ...);

fysieke overlast (sluikstorten, geluidshinder, wildplassen, burenruzies, verstoring openbare orde, ...);

dierenwelzijn (dierenverwaarlozing, illegale dierenverkoop, loslopende en achtergelaten dieren).

De uitdagingen in verband met de dienstverlening en de werking van het korps:

aangifte- en meldingsbereidheid verhogen (feedback aan melders, telefonische bereikbaarheid, ...);

preventie (verkeerseducatie, inbraakpreventie, internetveiligheid, drugspreventie, ...);
(burger-)participatie (veiligheidscafés, BIN's, vrijwilligers bij de politie, ...);

het nieuwe werken en digitaliseren (Focus, ANPR-netwerk, bewakingscamera's, ...);
informatiedeling en -veiligheid (nieuw intern communicatieplatform, overlegstructuren en -vormen, ...);

structuur, procedures en leiderschapsontwikkeling (uittekenen van processen en procedures, heldere rolomschrijvingen, leiderschapsontwikkelingstraject voor leidinggevenden, ...).

Het volledige zonaal politieplan kan je raadplegen op: www.pzglm.be '

imageMeer nieuws

Toneelstuk laat 60.000 Vlaamse leerlingen praten over pesten

Kempen regio | Vlaanderen 27.10.2020 - 10.59u movie (1) reading time1min

Theatermaker Arnaud Vandermeiren werkt aan een theaterstuk, spel en workshop 'Over Pesten'. Daarmee wil de acteur, vroeger zelf slachtoffer van pesterijen, de komende vijf jaar ruim 60.000 Vlaamse scholieren leren praten over pesten.

Vanaf september 2021 wil hij met het project naar middelbare scholen, jeugdbewegingen, culturele centra en de welzijnszorg trekken.

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto