"Er is een verdere uitbouw van het ANPR-cameranetwerk nodig", meent Federaal parlementslid Yoleen Van Camp, "maar het politiecollege, onder leiding van de burgemeester van Herentals, moet ook een strenger politiebeleid uittekenen tegenover inbraak en diefstal.

Het is geweten dat zone Neteland de voorbije maanden te kampen heeft gehad met rondtrekkende bendes, maar dat mag allerminst een excuus zijn voor dit slecht resultaat. Het is tijd dat Neteland qua cameranetwerk, ook wat betreft de ANPR camera's, een tandje bijsteekt, naar het voorbeeld van Turnhout, dat daar de vruchten van plukt.

Daarnaast moet er in Neteland korter op de bal gespeeld worden, bijvoorbeeld door het instellen van anti-inbraakacties en controles als er meldingen zijn. Er moet vanuit het politiecollege dringend een tandje bijgestoken worden, zodat we niet langer de slechtste leerling van de Kempen zijn, maar vooral zodat onze inwoners de veiligheid krijgen waar ze recht op hebben en voor betalen," aldus Van Camp.

Mobiele ANPR-camera erbij
'Ik kan niet ontkennen dat het aantal woningdiefstallen in onze zone de eerste jaarhelft gestegen is tegenover 2016', reageert korpschef Luc Smeyers. 'We hebben een aantal inbraakreeksen gehad, vooral in de maand april in Olen. Ook de Nachtegalendreef in Grobbendonk is een tijdje geteisterd. Zowel Olen als Grobbendonk hebben woonwijken dicht bij op- en afritten van autostrades, dat speelt erg mee.'

De korpschef nuanceert de oproep van Van Camp om meer in 'slimme' ANPR-camera's te investeren. 'In een eerste fase hebben we de op -en afritten van de E 313 afgedekt met camera's, plus daarbij ook de Lierseweg (N 13). We installeerden 21 camera's. Kostprijs: 500.000 euro.

De grens van Neteland met de zone Turnhout (Lille) was al grotendeels gecoverd door ANPR-camera's van de zone Turnhout en nu hebben we ons ook nog eens aangesloten op een provinciale server die de investering van alle zones in camera's veel efficiënter maakt. Op die manier sparen we camera's uit. Zopas hebben we ook nog een mobiele ANPR-camera gekocht. Hij wordt geïnstalleerd in een auto, eind 2017 is die operationeel.  Met die mobiele unit gaan we naar het verkeer toe, in the field'.  (pp)

Op de foto : korpschef Luc Smeyers op de Lierseweg bij een ANPR-camera unit, en mobiele ANPR-camera gemonteerd op politiewagens / NNieuws.