Dit weekend controleerde de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vijf nachtwinkels en negen eetgelegenheden. Vier horecazaken waren in orde. Verder trof de politie drie illegale vreemdelingen aan en hield zij één persoon aan wegens weerspannigheid. Vijf horecazaken kregen een proces-verbaal van de politie voor het niet-uithangen van de openingsuren en de vergunning voor sterke drank. Bovendien stelden ook de verschillende inspectiediensten nog zes processen-verbaal op.

Partners

De politiezone hield deze actie samen met drie inspectiediensten:

- Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)

- Directie-generaal Sociale Inspectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid

- Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid

Inzet

De actie ging zaterdagavond en -nacht door van 18 tot 1.30 uur. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout zette hierbij zes personeelsleden in.