Premier Alexander De Croo (Open Vld) bezocht vandaag een aardbeiteler in Loenhout. Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker en bedrijfsleider Raf Quirijnen gaven de premier een rondleiding met speciale aandacht voor tewerkstelling en veiligheid op het werk in coronatijd.

De aardbeiteelt is een belangrijke sector in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt 90% van de Belgische aardbeien geteeld. De Vlaamse oppervlakte voor de aardbeiteelt bedraagt ca. 780 ha in openlucht en 500 ha onder bescherming.

Voor de producentenorganisaties was de verhandeling van aardbeien goed voor een totale omzet van 192 miljoen euro in het recordjaar 2020. Productie aardbeien in Vlaanderen in 2020: 48.433 ton.

De netto-export bedraagt 9370 ton (= 20% van de aardbeiproductie die geëxporteerd wordt). De belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Finland en Luxemburg.

Het is een sector die blaakt van ondernemerschap, maar die net als nagenoeg alle andere sectoren zijn aandeel aan corona-uitdagingen had.

Dankzij tal van ondersteunende maatregelen (bv. de erkenning van land- en tuinbouw als 'essentiële sector') van de federale regering doorheen de coronapandemie kon de sector blijven verder werken en heeft men toch schade kunnen vermijden.

"Onze Belgische aardbeien zijn wereldtop. Dat maakt van de aardbei niet alleen een lekkernij om zelf van te genieten, maar ook een belangrijk en smakelijk exportproduct.

Met dank aan de passie en het ondernemerschap van de vele telers. Ook zij werden tijdens corona op de proef gesteld. Als federale regering zijn we dan ook bijgesprongen met steunmaatregelen, bijvoorbeeld om te zorgen voor helpende handen in de fruitteelt door het aantal dagen gelegenheidsarbeid te verdubbelen. Zo laten we de zomer nog beter smaken", zegt Alexander De Croo, eerste minister.

Voldoende arbeidskrachten voorzien in de land- en tuinbouwsector was en is bepalend om de werkzaamheden en de oogst op de bedrijven in goede banen te leiden. Het vinden van voldoende handen was met name in de zeer arbeidsintensieve aardbeiteelt in coronatijd meer dan ooit cruciaal.

"We appreciëren ten zeerste de diverse maatregelen die de federale regering trof om de tewerkstelling in de sector te garanderen" stelt Boerenbondvoorzitter  Sonja De Becker.

"Denk bijvoorbeeld maar aan de regelgeving rond grenscontroles of andere maatregelen om het beschikbare arbeidsaanbod te maximaliseren: het inschakelen van tijdelijk werklozen en asielzoekers voor de werkzaamheden op de land- en tuinbouwbedrijven, de dubbele plukkaart in 2020, het verhoogde quotum van 100 dagen in 2021 ..."

Vanuit de sector zelf werd alles op alles gezet om werknemers veilig te laten werken. Initiatieven en maatregelen zoals bijvoorbeeld een continue advisering rond veiligheid, het gebruik van checklists rond coronaveiligheid in verschillende talen op de bedrijven, de beschikbaarheid van 150 containerwoningen die ingezet konden worden bij een eventuele uitbraak op een bedrijf ...Het zijn allemaal maatregelen die tot op vandaag verdergezet worden.

"Het is dankzij deze zeer vlotte samenwerking tussen overheid, Boerenbond en de bedrijven zelf dat de land- en tuinbouwbedrijven steeds konden blijven doen waar ze sterk in zijn: met bakken vakkennis en passie smaakvol voedsel produceren", besluit Boerenbondvoorzitter De Becker.