Premier Charles Michel (MR) en zijn ministers hebben tijdens een persconferentie toelichting gegeven bij de beslissingen die de federale regering heeft genomen. Economische ontwikkeling, rechtvaardige fiscaliteit en sociale cohesie staan daarbij volgens de regering centraal.

Premier Michel begon zelf met een verwijzing naar de welbekende mantra van deze regering: "Jobs, jobs, jobs, dat is zoals jullie weten onze mantra. Een OESO-studie heeft aangetoond dat deze regering een top-hervormer was, op basis van de hervormingen van de drie jongste jaren, wat de versterking van onze economische ontwikkeling en de jobcreatie betreft."

In het kader daarvan zijn volgens de premier afgelopen nacht en de voorbije periode enkele belangrijke, solide, beslissingen genomen.

"Hervorming van vennootschapsbelasting: check"

"Een eerste belangrijk thema is de fiscaliteit", zei Michel, "een instrument voor deze regering om onze economie te versterken, om efficiënter te zijn voor jobcreatie en ook een instrument om de rechtvaardigheid te waarborgen. We hebben duidelijke keuzes gemaakt en belangrijke principes goedgekeurd."

"Hervorming van de vennootschapsbelasting: check. Dat is gebeurd en het was niet gemakkelijk", gaf premier Michel toe. "We gaan voor rechtvaardigheid binnen de hervorming van de vennootschapsbelasting. Dat is ook een belangrijk signaal in verband met de aantrekkelijkheid van ons land."

Een tweede belangrijke hervorming is volgens Michel de spaarfiscaliteit. "Ook daar de keuze voor rechtvaardigheid", benadrukt Michel. "Een taks van 0,15 procent op effectenrekeningen waar meer dan 500.000 euro op staat, maar ook steunen we de goede huisvader (gedeeltelijke vrijstelling op inkomsten uit aandelen)." Volgens minister Kris Peeters (CD&V) gaat het hier om de mensen die echt vermogend zijn die een bijdrage moeten leveren. "Dat is voor ons belangrijk", stelt hij.

Competitiviteit en jobcreatie

Daarna ging Michel verder over competitiviteit en jobcreatie. "Ook daar zijn we consequent. We doen bijkomende inspanningen in belangrijke sectoren, bijvoorbeeld een lastenverlaging in de bouwsector om de sociale dumping tegen te gaan. Ook op Europees niveau verdedigen we daar onze mening, er zijn nog belangrijke vergaderingen voorzien na de zomer."

Michel haalde ook nog de beslissing over de e-commerce aan, waar de wet wordt aangepast aan nacht- en zondagwerk, een maatregel die heel wat jobs moet opleveren. "Voor de ontwikkeling van de economische activiteit is dat een duidelijk en sterk signaal."

"Nog een ander belangrijk signaal: de jongste 3 jaar hebben we veel maatregelen genomen. Nu hebben we betere macro-economische cijfers. Onze burgers moeten die gevolgen ook beter voelen. Het moet voor bedrijven simpeler worden om premies te geven aan medewerkers. Daar zijn ook afspraken over gemaakt."

Volgens minister van Werk Kris Peeters (CD&V) gaat dit akkoord "een tweede turbo" geven aan de jobcreatie. Peeters is ook tevreden met de beslissingen over de herinvoering van de proefperiode, de startersjobs en de mysterycalls. "Wanneer sociale partners er niet uit geraken, zijn wij -als regering- in staat om daar de beslissingen te nemen", benadrukt hij.

Voor minister De Croo is het belangrijk dat er nu meer dingen mogen: uitbreiding van flexi-jobs (naar de detailhandel), per maand voor 500 euro belastingvrij bijklussen. "Als we meer toelaten in onze economie, gaan we meer groei hebben en gaan we ook meer jobcreatie hebben."

Investeringsstrategie

Een andere belangrijke as, volgens Michel, is de investeringsstrategie. "Vandaag niet investeren, is een verarming, dat is een factuur voor de volgende generaties", stelt hij. "Er is overleg gestart met de deelstaten. We hebben een keuze gemaakt voor strategische investeringen. Ook versterkt door een pakket bijkomende fiscale maatregelen voor een bijkomende boost voor de investeringen, onder meer voor groeiende bedrijven."  

Wat verandert er voor spaarders, pensioenspaarders en beleggers?

Het zomerakkoord van de regering-Michel houdt enkele veranderingen in voor wie spaart en belegt. We zetten enkele nieuwigheden op een rij en verduidelijken enkele termen.

Wat is een effectenrekening?

Een effectenrekening is een rekening bij de bank of bij een beursmakelaar waarop beleggers bijvoorbeeld hun aandelen, obligaties of deelbewijzen van beleggingsfondsen en pensioenspaarfondsen bewaren. Er zijn in ons land maar liefst 3,9 miljoen van die effectenrekeningen. Op alle effectenrekeningen samen zou minstens 250 miljard euro staan.

Hoe ziet de taks op effectenrekeningen eruit?

Het gaat om een jaarlijkse belasting van 0,15 procent op effectenrekeningen. Er geldt een vrijstelling voor effectenrekeningen waar minder dan 500.000 euro op staat. Wie bijvoorbeeld 800.000 euro op een effectenrekening heeft staan, moet daar een taks van 0,15 procent betalen, zijnde 1.200 euro. De taks moet 254 miljoen euro opbrengen.

Gedeeltelijke vrijstelling op inkomsten uit aandelen

De regering-Michel wil het spaargeld dat op de spaarboekjes staat, activeren en daarom komt er een gedeeltelijk vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden uit aandelen. Op de eerste schijf van 627 euro hoeft geen roerende voorheffing van 30 procent meer te worden betaald.

Pensioensparen

Ook de belastingvermindering voor wie aan pensioensparen doet, verandert. Tot nu toe was de situatie zo: wie jaarlijks een bedrag van 940 euro gestort had, kon van een belastingvermindering van 30 procent of 282 euro genieten. Voortaan krijgen pensioenspaarders de keuze: het huidige systeem van 30 procent op 940 euro of 25 procent op 1.200 euro. Dat laatste levert een belastingvermindering van 300 euro op.
Vrijstelling roerende voorheffing spaarboekjes

Tot nu hoefden spaarders op interesten op het spaarboekje tot 1.880 euro geen roerende voorheffing te betalen. Die vrijstelling wordt nu verlaagd naar 940 euro. Door de lage rentevoeten op spaarboekje, ontsnappen de meeste spaarders aan deze roerende voorheffing. Met een rentevoet van 0,11 procent moet er al meer dan 850.000 euro op een spaarboekje staan vooraleer je roerende voorheffing hoeft te betalen. (bron VRT)