Bij 2 verschillende controleacties in het secundair onderwijs GO! Geel werden in totaal 215 leerlingen gecontroleerd op drugsbezit. De actie kwam tot stand door een zeer goede samenwerking tussen de schooldirectie en de politie.

'Er werd bij 25 leerlingen positief gereageerd door de drugshond', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politiezone Geel-Laakdal-Meerhout. 'Deze controles maken deel uit van het drugsbeleidsplan van de school.'

GO! Geel

'In het totaal werden 215 leerlingen en 17 leerkrachten in verschillende klassen gecontroleerd. Hiervoor werden drugshonden ingezet om de schooltassen, kledij en lockers van de leerlingen te controleren.

Er werd bij 25 leerlingen positief gereageerd door de honden.

Of er bij hen ook effectief sprake is van drugsbezit of -gebruik is niet noodzakelijk, maar wordt verder onderzocht.'

Drugsbeleidsplan

'De secundaire scholen hebben - samen met de politie en de drugspreventiemedewerker van de stad Geel - een drugsbeleidsplan opgesteld. Dit plan omvat zowel een preventief als een repressief luik, waarin staat dat drugscontroles op de scholen kunnen plaatsvinden.

De acties van de afgelopen weken zijn gekaderd in een sensibiliserend plan en vloeien niet voort uit concrete problemen.'

Ondersteuning actie

'De actie verliep zeer vlot en duurde van 9.30 tot 10.30 uur. De lokale politie zette 14 medewerkers in en kreeg bijstand van 2 agenten met drugshond van de Federale Politie', besluit Dirk Van Aerschot, korpschef.  Foto Nnieuws - archief.