Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Preventieve drugscontroles binnen gezamenlijk drugsbeleidsplan van politie en secundaire scholen : 6 leerlingen verdacht

Politie Geel

Vandaag hielden politieagenten van de zone Geel-Laakdal-Meerhout een controle op drugsbezit bij leerlingen van het secundair onderwijs op Sint Jozef Geel (KOGEKA) en Atheneum GO! Geel. Deze actie kadert binnen een ruimere samenwerking rond de uitvoering van het drugsbeleidsplan dat gedragen wordt door de Geelse scholen, de politie en stad Geel.

Resultaten actie 7 november : 6 leerlingen positief gereageerd door de honden

In het totaal werden tijdens de acties vandaag 255 leerlingen uit 14 verschillende klassen op beide scholen gecontroleerd. Ook de schooltassen en vrij toegankelijke ruimtes zoals toiletten en lockers werden gecontroleerd. Er werd bij 6 leerlingen positief gereageerd door de honden.

Bij hen werden geen verdovende middelen aangetroffen.

De honden reageerde ook bij één locker en één rugzak. Hier werden wel effectief verdovende middelen aangetroffen. De twee betrokken leerlingen krijgen beiden alvast een proces-verbaal en hier zal nog verder onderzoek op gebeuren. De actie kwam tot stand door een zeer goede samenwerking tussen de scholen, de politie en het parket. De actie verliep erg vlot. De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout deed beroep op hun federale collega’s en zette ook drugshonden in.'

Drugsbeleidsplan met drie pijlers

'Het drugsbeleidsplan zet expliciet in op drie pijlers: preventie (professionaliseren, vormen en  informeren), begeleiding (externe hulpverlening met leerlingenbegeleiding als cruciale eerstelijns signaalfunctie) en begrenzing', zegt Dirk Van Aerschot, korpschef politie.

'Gelijkaardige acties in de voorbije jaren toonden aan dat deze drugscontroles hun nut hebben. Ze werken preventief omdat jongeren merken dat zowel de scholen als de politie het thema blijven opvolgen. Tegelijkertijd worden leerlingen die toch drugs bij zouden hebben nog eens geconfronteerd met de gevolgen.

Infoavond ouders op 22 november

Naast deze politionele actie wordt er ook preventief gewerkt met de jongeren zelf en hun omgeving:

Zo wordt er ook een infoavond voor ouders van leerlingen uit alle secundaire Geelse scholen georganiseerd, met als thema ‘Infosessie voor ouders over pubergedrag, alcohol, drugs, gamen, verslavingen, …’ Deze avond zal doorgaan op dinsdag 22 november om 19 uur  in de Polyzaal van CC DeWerft.

De avond wordt volledig vorm gegeven door Tim Cools (Verslavingspreventie Geel) en is er vooral op gericht ouders te leren in dialoog te gaan met hun kinderen, ook over het thema drugs en verslavingen. Ouders leren zo wat hun eigen rol is bij de verschillende fases en wat ze concreet kunnen ondernemen.

Vorming leerkrachten op 9 november

Daarnaast wordt er op woensdag 9 november van 9.30 tot 12 uur (Zaal ’t Gelijkvloers, dienst gelijke kansen CAW campus, Diestseweg 144) ook een vorming aangeboden aan de leerkrachten van de betrokken scholen. Leerkrachten voelen zich vaak onzeker over hoe ze moeten reageren bij bepaalde uitlatingen van leerlingen en weten niet altijd wanneer en hoe ze best verdere actie ondernemen. Ook hoe een school vanuit juridisch standpunt hiermee omgaat, is voor veel leerkrachten niet altijd duidelijk, en verdient aandacht. Foto Politie Geel.

Politie Geel

Deel dit artikel