De prijzen voor een elektronische identiteitskaart en een vreemdelingenverblijfskaart stijgen naar 25 euro. Dat besliste de gemeenteraad in de zitting van 17 december. Een elektronische identiteitskaart kostte voor de prijsverhoging 20 euro.

Voor de verblijfskaarten voor vreemdelingen varieerde de prijs - afhankelijk van het type - tussen de 20 en 25 euro. Met de nieuwe prijssetting wordt alles gelijkgetrokken. Deze inkomsten belanden slechts zeer beperkt in de gemeentekas. Het grootste deel – bijna 20 euro – wordt per identiteitskaart of verblijfskaart doorgestort naar de federale overheid.

Meer info: bevolkingsdienst, 014 33 07 15, bevolkingsdienst@gemeentemol.be