Tijdens deze warme dagen zoeken horden mensen verkoeling in zwembaden of zwemvijvers. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) droeg zijn steentje bij aan dit zomers plezier. “Het PIH bewaakt op regelmatige tijdstippen de waterkwaliteit door staalnames te nemen en bij te sturen waar nodig. Zwemwater dient immers op tijd en stond gecontroleerd te worden om problemen  in de waterhuishouding te voorkomen. Uit de recente onderzoeken blijkt dat zwemmen in een zwembad of in een recreatievijver in de provincie Antwerpen geen enkel probleem vormt,” aldus gedeputeerde Rik Röttger, bevoegd voor leefmilieu.

Veilig  plonzen in de provincie Antwerpen
Als men de weerberichten mag geloven, houdt het goede weer nog een tijdje aan met temperaturen ruim boven de 25°C. Bij stralend weer hoort een lekkere duik in het water ter afkoeling. In de provincie Antwerpen zijn er een 11-tal recreatievijvers en 29 buitenzwembaden die de nodige verkoeling kunnen bieden bij deze tropische temperaturen.

Achter de coulissen van zwemvijvers en zwembaden
Gedeputeerde Röttger benadrukt het belang van  het Provinciaal Instituut voor Hygiëne als belangrijk instrument bij het concretiseren van het milieu-, natuur- en gezondheidsbeleid: “Want om iedereen zorgeloos te laten plonzen zijn heel wat mensen dagelijks bezig om het zwemgebeuren veilig en proper te houden en om alle technische installaties draaiende te houden. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) bewaakt op regelmatige tijdstippen de waterkwaliteit door staalnames te nemen en bij te sturen waar nodig.”

Een optimale zuurgraad (pH) en chloordosering van het zwemwater is cruciaal om de desinfectie op peil te houden. Voor zwemwater schommelt de ideale pH tussen 7.0 en 7.6. Een staalname onderzoekt standaard de pH, de temperatuur, het chloorgehalte (vrije en gebonden chloor), ureum, chloride, KMnO4 en de alkaliniteit. Bacteriën zoals kiemgetal, pseudomonas aeruginosa, coagulase positieve staphylococcen worden actief opgespoord. Voor de recreatievijvers worden eveneens E.-colie en enterococcen onderzocht.

Opvolging van de kwaliteit van het zwembadwater gaat vaak gepaard met een periodiek legionellaonderzoek van de zwembadinfrastructuur. Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) maakt er een halszaak van om de legionellabacterie te weren. Deze bacterie is vooral schadelijk als ze verneveld wordt, bijvoorbeeld bij airco’s en douches. Er worden dan ook stalen genomen van het douchewater van de zwemgelegenheden. Het PIH geeft ook advies en bijscholing over legionellabestrijding aan onder andere gemeentebesturen.

Controleanalyses op filterwerking en waterbelasting maken de controlecirkel rond. Door zwemwater regelmatig te controleren, kunnen problemen in de waterhuishouding voorkomen worden.

Het Provinciaal Instituut voor Hygiëne kan er prat op gaan dat zwemmen in een zwembad of in een recreatievijver in de provincie Antwerpen geen enkel probleem vormt. Uit de waarden die maandelijks worden opgemeten, blijkt keer op keer dat de VLAREM-normen worden gehaald.

Wie recreatief of sportief uit de hoek wil komen, kan dus met een gerust hart een zwembeurt in de provincie Antwerpen overwegen. A splash a day keeps the doctor away!

http://www.provant.be/leefomgeving/onderzoek/water/zwemwater/index.jsp