Zaterdagmiddag heeft CD&V Kasterlee haar lijst voor 14 oktober voorgesteld. CD&V blijkt zegezeker te zijn met heel wat nieuwe gezichten.

De CD&V-lijst : een overzicht

Burgemeester op 1, dan de 3 schepenen die in hun deelgemeente in 2006 de meeste stemmen hadden.  Schepen Bea Jaenen zorgt als duwer voor een slotakkoord.

Ward Kennes : 'We laten de kiezer spreken op 14 oktober. Wel streven we ernaar de 3 dorpen goed te vertegenwoordigen in het bestuur. We menen dat de 3-2-2 regel daarvoor een goede formule is. Door voor CD&V te kiezen weten de kiezers dat een sterke vertegenwoordiging van hun deelgemeente in het uitvoerend college gewaarborgd is.

Guy Van de Perre (33 jaar) is zelfstandig zaakvoerder van een varkensbedrijf in Kasterlee en een van de drijvende krachten achter de mestverwerkingsinstallatie van Bio-Kempen.

Hij is de zoon van schepen Jef Van de Perre. Guy is voorzitter van de lokale CD&V jongerenafdeling, zonder twijfel een van de meest dynamische van de ganse regio. Hij was actief in de KLJ en zet zich momenteel met zijn organisatorisch talent in voor heel wat evenenementen zoals het Feest van den Burger/Bal van de burgemeester, Grootrees kermis of de Hoevefeesten.

Om zijn 5e plaats op de provinciale lijst maximale zichtbaarheid te geven, zetten we Guy ook 5e voor de gemeenteraad.

Gert Storms (39 jaar) treedt in de sporen van zijn vader wijlen André Storms die schepen en OCMW-voorzitter was. Hij is master in de Toegepaste Economische Wetenschappen én in de Computer Audit. Gert is zaakvoerder van Brasserie De Mansarde en van een boekhoudings- en bedrijfsconsulting vennootschap. Verder is hij voorzitter van de Landelijke Gilde Tielen, lid van de Toerismeraad, van de Tielense Middenstand en het Davidsfonds en speelt hij recreatief badminton.

Peggy De Busser (37 jaar) woont met haar partner, Lieven Lintermans in Lichtaart. Ze is goed thuis in de sociale sector want ze werkt als teamverantwoordelijke in het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) De Kempen. Daarnaast is ze via de familiezaak als horecante actief in de cafetaria van AZ Turnhout. Peggy is een gepassioneerd rallypiloot, lid van RT Titanic en bestuurslid van het provinciaal autosportcomité Antwerpen. Maar omdat ze ook mooie tradities in ‘ere wil houden’, maakt ze sinds kort deel uit van de Sint-Sebastiaansgilde van Lichtaart. Peggy was ook een gewaardeerde voorzitter van de jeugdraad.

Rob Guns. Fractievoorzitter. Brandweer secretaris. Plaffeiencomité. Vertegenwoordiger van onze gemeente in IOK en Geelse Huisvesting.

Wim Liekens (53 jaar) groeide op in het in Lichtaart politiek actieve gezin van meester Gust en Marieke Liekens-Dierckx. Hij heeft een sportieve kant als volleybalspeler en –trainer en als skimonitor van de sneeuwklassen. Zijn nieuwe passie is een hobbywijngaard, waarmee hij vorig weekeinde heel wat persaandacht haalde toen twee lokale toprestaurants wijn van de Langenberg op hun kaart zetten. Wim heeft als ingenieur een leidende functie in een groot internationaal bedrijf waar hij met succes de organisatie en het productieproces heeft gereorganiseerd. Zijn kennis en ervaring om meer toegevoegde waarde, service en kwaliteit te bieden aan klanten/bevolking wil hij ten dienste stellen van de gemeente.

Marleen Van Laer-Verbeek (56 jaar) is gehuwd met Jan Van Laer en samen hebben ze 2 kinderen: Jef en Nick. Ze startte haar loopbaan als bankbediende maar ondertussen werkt ze mee in de zaak van haar echtgenoot. Marleen is als vrijwilliger, ambulancier en tevens bestuurslid al meer dan 20 jaar actief bij het Rode Kruis.

Els Aerden. Een naam die in de lokale politiek nog altijd klinkt als een klok. Moeder van Toon en Wout. Werkzaam in het onderwijs. Lid van de Politieraad. Sporen verdiend in het toneel.

Monique Van Gilsen-Hens (63 jaar) is sinds 2001 gemeenteraadslid, maar tot nogtoe voor de oppositie. Ze is gehuwd met Willy Van Gilsen, die goed gekend is als voormalig politiecommissaris – korpschef van Kasterlee. Zij was in haar actieve loopbaan secretaresse van de Medische Directie van het St. Elisabethziekenhuis te Turnhout. Vandaar dat zij bijzondere interesse heeft voor veiligheid, gezondheid en welzijn voor iedereen.” Monique heeft onze ploeg de voorbije jaren aan het werk gezien en zet nu mee haar schouders onder een positief beleid.

Eric Lauwers (44 jaar) is gehuwd met Cindy Seykens en samen hebben ze 3 kinderen: Jordy,Tim en Belle. Als zelfstandig trappenmaker is hij zaakvoerder van een bedrijf in KMO-zone Biezenveld in Kasterlee. Eric heeft ook een sportieve kant als voetballer bij de Molenkring, FC Witte Molen, zvc Festus en als tennisser bij de KTK. Op zondag gaat hij graag fietsen met de vriendenclub Venheide. Eric is tevens bestuurslid bij Unizo Kasterlee.

Katrien De Seranno. Ook een naam met politieke weerklank. Trekker binnen JeTi en zonder Katrien waarschijnlijk geen jeugdhuis. Actief in toneel en dans. Master in bestuurswetenschappen en sedert enkele maanden aan het werk.

Sumati Adriaensen (23 jaar) uit Lichtaart studeerde politieke wetenschappen en volgt nu een master overheidsmanagement en beleid. Ze is actief als secretaris van Jong CD&V Kasterlee en wil graag haar theoretische kennis van de politiek toetsen aan de praktijk. Ze heeft de ambitie om de politieke interesse van jongeren aan te scherpen, en legt vandaag een examen administratief recht af.

Hanne Baeyens (22 jaar) woont in Kasterlee. Grootvader en moeder gingen haar voor in de lokale politiek. Ze behaalde een Master Communicatiewetenschappen in Leuven en studeert bijkomend toegepaste audiovisuele communicatie in Mechelen. Hanne is penningmeester bij Jong CD&V.

Jan Biermans (40 jaar) fietst dagelijks van Kasterlee naar Geel waar hij les geeft in de afdeling Landbouw-Dierenzorg. Hij behaalde een graduaat landbouw en werkte als medewerker bij de vlaamse rundveeteeltvereniging. Jan is voorzitter van de landelijke raad en engageert zich voor het landelijke karakter van ons dorp.

Nick Stevens (37 jaar) behaalde een graduaat financiewezen en is als Expert Underwriter Transport werkzaam in de verzekeringsector. Hij is voorzitter van de Landelijke Gilde van Lichtaart, voetbalt bij FC Witte Molen en springt graag op de mountainbikefiets. Nicks interesse gaat onder meer naar verkeer en mobiliteit, het verenigingsleven en ijvert voor een dynamische en evenwichtige plattelands-ontwikkeling.

Robby Diels (42 jaar) werkt als bediende bij Janssen Pharmaceutica.

Samen met z’n vrouw Ilse Eykens en hun zoontjes Jannes en Ferre woont hij op het gehucht Mazel. Naast papa en “nieuwe man” is Robby ook lid van Zaalvoetbalclub Den Toren, Koninklijke Fanfare Kempenzonen Tielen, de Tielense Wielertoeristen, KWB en de Landelijke Gilde.

Inge Celis (41 jaar), zelfstandig onderneemster uit Lichtaart, is zaakvoerster van LANA. Dit combineert ze met een druk sociaal en sportief leven als moeder van drie zonen, Ferre, Emiel en Quinten. Ze is lid van Unizo en actief in de ouderraden van De Pagadder en het SMIK. Inge geeft peuter-en kleuterzwemmen in Herentals. Haar interesses liggen duidelijk bij de jeugd, maar ook het culturele zit in haar leven verweven. Jarenlang was ze de stuwende kracht achter de beeldentuin van “Hof ter Heyde”. Die artistieke drive draagt ze over op haar zonen die in de tekenacademie en muziekschool zitten.

Paul Meynen (64 jaar) is bestuurslid bij Davidsfonds Kasterlee, actief in de VVV Toerisme Kasterlee en in de vzw gehandicaptenzorg ’t Margrietje. Daarnaast zet Paul zich als vrijwilliger ook nog in voor de jaarlijkse fietshappening de Schakel Zuid. Gehuwd met Cecile Thielemans,papa van Elke en Eefje en opa van zes kleinkinderen.

Eddy Gielis (66 jaar) uit Achterlee is een vertegenwoordiger van de groeiende groep actieve senioren. Hij was directeur van een grote school. Samen met zijn echtgenote Greet stichtte hij in Lichtaart Gekko theater en Gekko koor. Het beste in mensen naar boven halen, is hem op het lijf geschreven. Eddy heeft interesse voor sociale zaken, cultuur, architectuur en alles wat mensen versterkt.

Sylvie van Hasselt (65 jaar) is gehuwd met Alois Boonen. Hun gezin telt 4 kinderen en 9 kleinkinderen. Voor ze met pensioen ging werkte ze bij Philips in Turnhout als bedrijfsverpleegkundige. Sylvie is een drijvende kracht binnen OKRA waar ze medevoorzitter is. Ze wil zich dan ook inzetten voor een sterk en vooruitziend seniorenbeleid in Kasterlee.

Dirk Van Peer (52 jaar) is OCMW raadslid en lid van het bijzonder comité. Hij is werkzaam bij de NMBS. Binnen de Lichtaartse fanfare is hij een spilfiguur. Onder meer de jeugdwerking is een van zijn troetelkinderen. Dirk is een pijler in het Lichtaartse verenigingsleven en actief bij Vobako.

Van de uittredende raadsleden uit Lichtaart zal enkel eerste schepen Mies Meeus in oktober opnieuw kandidaat zijn. CD&V stond dus voor de opdracht om veel Lichtaarts nieuw bloed te zoeken. En dat is ook gelukt, met
Wim Liekens
Sumati Adriaensen
Peggy De Busser
Eddy Gielis
Nick Stevens
Inge Celis
Dirk Van Peer
Paul Meynen.

Traditioneel vinden heel wat kandidaten vanuit de landelijke beweging en de arbeidersbeweging (ACW) de weg naar de CD&V lijst om er de stem van de sociale organisaties te laten weerklinken.

6 jaar geleden was het niet zo gemakkelijk om uit de wereld van ondernemers en zelfstandigen kandidaten aan te trekken. Lijsttrekker Ward Kennes is heel tevreden dat deze maatschappelijke groep deze keer sterk vertegenwoordigd is op zijn lijst :

Wim Liekens, leidende functie in een multinationaal bedrijf/wijnbouwer in bijberoep en actief binnen VOKA Kempen.
Guy Van de Perre, zelfstandig landbouwer en trekker van een mestwerkingsbedrijf
Gert Stoms, horeca uitbater en zelfstandig consultant. Lid van Tielense Middenstand
Erik Lauwers, zelfstandig trappenmaker en zaakvoerder van een bedrijf in KMO-zone Biezenveld. Hij is bestuurslid bij Unizo Kasterlee.
Inge Celis zaakvoerster van Lana (zaak van bedden en matrassen). Lid van Unizo Lichtaart
Marleen Verbeek werkt mee in het carosseriebedrijf van haar echtgenoot in Kasterlee.

CD&V Kasterlee is op weg naar een sterke meerderheid met sterke kandidaten', aldus Ward Kennes.

Foto's Eric Fels / WK / Nnieuws