De GFT-vergistingsinstallatie van IOK Afvalbeheer in Beerse/Merksplas is sinds 12/11 aangesloten op het aardgasnet van Eandis. Zo vindt het eerste groen gas in België zijn weg naar de aardgasverbruikers.

GFT wordt groen gas... en meer

Het vergroenen van onze energiebevoorrading is volop aan de gang bij IOK Afvalbeheer. IOK Afvalbeheer investeerde in een Energie ConversiePark (ECP) in Beerse/Merksplas. Ondertussen produceren we groen gas dat wordt geïnjecteerd op het aardgasnet.

Aan het project ging een studie van het onderzoekscentrum Vito vooraf. Uit deze studie bleek dat het vergisten van de beschikbare afvalstromen een substantiële meerwaarde geeft op ecologisch vlak. IOK Afvalbeheer nam in 2013 de beslissing te investeren in een vergistingsinstallatie, zodat de ecologische meerwaarde kan gerealiseerd worden bovenop de bestaande compostering.

Het gft dat wordt opgehaald bij meer dan een half miljoen Kempenaren wordt integraal ingezet in de vergistingsinstallatie. Bij de vergisting van het gft ontstaat biogas en digestaat. Dit digestaat wordt gemengd met groenafval en samen gecomposteerd. Zo kunnen we ook compost blijven maken.

Het biogas wordt opgeschoond tot het een aardgaskwaliteit heeft. Dat noemt men biomethaan of groen gas. Dat groen gas wordt in samenwerking met de netwerkbeheerder geïnjecteerd in het aardgasnet.

Het project heeft een potentiële productie van een equivalent van het aardgasverbruik van 1.000 gezinnen. In deze fase produceren we op jaarbasis een equivalent van het aardgasverbruik van 250 gezinnen.

Paul Macken, directeur IOK Afvalbeheer

"Dit is de eerste biomethaancentrale in België. Groen gas uit gft is een duurzame en hernieuwbare energiebron. Het is de bedoeling om op lange termijn het aandeel aan biomethaan te laten stijgen tot 100% of het equivalent van het jaarlijks aardgasverbruik van 1.000 gezinnen."

Kwalitatieve selectie van afval aan de bron vormt de basis

De Kempen was begin jaren '90 de eerste regio in Vlaanderen waar de gft-inzameling veralgemeend werd. Deze aparte inzameling van organisch materiaal, zorgde er mee voor dat de Kempenaren afvalkampioenen zijn en de laagste restafvalcijfers in Vlaanderen hebben.

De volgende logische stap wordt perfect verwoord door onze baseline: Meer uit minder afval. Een beleid waar het hergebruik van grondstoffen en de maximale valorisatie van energie prioriteit hebben, leidde tot het resultaat waar we vandaag staan. gft wordt voortaan niet alleen kwalitatieve compost, ook groen gas.

Feiten en cijfers

De totale investeringskost op beide locaties bedraagt ruim 15,5 miljoen euro. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de Vlaamse Overheid. Binnen EFRO werd 3.750.000 euro als projectkost ingebracht met betoelaging van 1.500.000 euro. Bovendien kan het project rekenen op investeringssteun van de OVAM (1.500.000 euro) en VEA (920.000 euro).

Cijfers op jaarbasis:

INPUT: 35.000 ton gft/jaar (+ 25.000 ton groenafval via compostering)

OUTPUT (korte termijn):

25.000 ton compost

3.500.000 m³ biogas

waarvan:

- 75% warmte (6,5 GWh) + elektriciteit (5,950 GWh) ter plaatse (WKK)

- 25% wordt omgezet naar aardgaskwaliteit (500.000 m³ aardgas, equivalent van 250 gezinnen); een equivalente hoeveelheid wordt ingezet in een WKK Kolonie: warmte

(1,6 GWh)+ elektriciteit (1,4 GWh); deze energie zal geleverd worden aan gebouwen historisch erfgoed
- 554 ton captatie van CO2 in vloeibare vorm ten behoeve van inzet in de glastuinbouwsector.