Op het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw in Geel werd de eerste steen rechtgetrokken van een nieuwe leghennenstal en een nieuwe vleeskippenstal. De bouw van de nieuwe stallen is noodzakelijk om in de toekomst op milieu- en dierenvriendelijkheid en kostenbesparend pluimveehouderij te blijven inzetten. De bijbehorende capaciteitsvergroting creëert extra onderzoeksmogelijkheden.  In de lente van 2014 worden de nieuwe stallen in gebruik genomen.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij is gestart met de bouw van de nieuwe pluimveestallen. Deze komen er door een samenwerking tussen de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de pluimveesector.  In totaal worden er twee stallen gebouwd: één voor leghennen en één voor vleeskippen.

Innoveren en uitbreiden

De nieuwe stallen zijn ultramodern en uniek in hun soort. Ze bevatten tal van innovaties die niet alleen het dierenwelzijn maar ook de milieuvriendelijkheid sterk verbeteren. Zo zullen beide proefstallen uitgerust zijn met een klimaatregelingssysteem dat energiezuinig is en emissieonderzoek toelaat. De stallen worden ook uitgerust met een nieuw ventilatieconcept dat de ammoniakemissie tot een minimum beperkt. In de leghennenstal zal gewerkt worden met 3 verschillende huisvestingssystemen. Om zoveel mogelijk open te staan voor geïnteresseerden en ook om transparant te zijn naar de consument zullen er bezoekersgangen achter glas voorzien worden. Gedeputeerde voor Landbouw en Innovatie Ludwig Caluwé:  “De pluimveesector is een belangrijke economische speerpuntsector in onze provincie. Daarom investeren we ook als provincie in het praktijkcentrum. Met de nieuwe huisvestingssystemen komen we voor nieuwe uitdagingen te staan. Er zullen oplossingen gezocht moeten worden inzake economische leefbaarheid, arbeidsomstandigheden, gezondheid van de dieren en de vrijwaring van de milieubelasting. Zo anticiperen we op de vragen van morgen en maken we onze pioniersrol verder waar.”

Met de nieuwe stallen neemt de capaciteit enorm toe. Er komen 20 000 vleeskippen en 23 000 leghennen bij. Een totale toename van 43 000 kippen. Deze capaciteitsverhoging creëert, samen met de talrijke innovaties, extra mogelijkheden voor breder en veelvuldiger onderzoek. Dit onderzoek zal van start gaan vanaf mei 2014 wanneer de nieuwe stallen in gebruik genomen worden.

 

20 jaar Proefbedrijf Pluimveehouderij

De eerstesteenlegging valt samen met de 20ste verjaardag van het Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. De voorbije 20 jaar is het Proefbedrijf Pluimveehouderij uitgegroeid tot een internationaal gerespecteerd praktijkcentrum dat gekend is voor zijn vooruitstrevend onderzoek. Absoluut hoogtepunt was de verwijdering van de legbatterijen(in 2002) lang voordat dit wettelijk verplicht werd (in 2012). Door deze vroegtijdige omschakeling konden alternatieve huisvestingsystemen uitgebreid getest worden en pluimveehouders voldoende geïnformeerd worden. Ander baanbrekend onderzoek leidde onder meer tot een verbetering van de eikwaliteit en een reductie van het energieverbruik.

Met de bouw van de nieuwe stallen maakt het proefbedrijf zich klaar voor een nieuwe periode van baanbrekend onderzoek. De belangrijkste opdracht blijft het verzamelen van informatie voor de pluimveehouders zodat hun bedrijf op een financieel gezonde manier kan voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen. Zo zijn er onderzoeken gepland naar een energiezuinigere klimaatregeling en een minimale ammoniakemissie.