Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Proefproject: lokvallen om populatie van Aziatische hoornaar te beheersen

hoornaar val

Vanaf vandaag start de provincie Antwerpen met een proefproject om de populatie van de Aziatische hoornaar te beheersen. In Mol plaatst de provincie 35 lokvallen. Een even groot gebied in Geel en Meerhout dient als controlegroep.

Tijdens een proefperiode van drie jaar onderzoekt de provincie of de lokvallen een effectief middel zijn om de populatie van de Aziatische hoornaar te beheersen. Met Geel als controlegroep kan de provincie na deze periode de twee proefgebieden vergelijken.

 

De Aziatische hoornaar is een invasieve wespensoort die sinds 2017 in Vlaanderen voorkomt. Invasieve soorten zijn soorten waarvan populaties zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied hebben gevestigd (exoten) en door hun aanwezigheid of door de groei van hun populaties tot problemen kunnen leiden. Ze kunnen een bedreiging vormen voor inheemse soorten en zo voor biodiversiteit. De Aziatische hoornaar voedt zich met honingbijen en andere inheemse insecten en spinnen. Het aantal nesten stijgt ieder jaar enorm en in 2023 werden er zelfs 383 nesten gemeld in de provincie Antwerpen.

Proefproject

Voor het proefproject worden lokvallen geplaatst in een perimeter van 1 kilometer rond een nest in Mol op de grens met Balen. In die perimeter worden nieuwe nesten ook niet weggehaald tijdens de proefperiode. In een ander even groot gebied in Geel en Meerhout blijft alles zoals het is, zonder interventies met lokvallen. De stad zal tijdens deze periode zo min mogelijk bestrijden om het proefproject zo goed mogelijk te laten verlopen. “Natuurlijk kan de stad in gevallen van publieke veiligheid of noodzaak nog steeds tot bestrijding overgaan”, vertelt Bart Julliams, schepen van milieu en natuur. “Dit hopen we niet nodig te hebben en doen we enkel in samenspraak met de provincie, maar de veiligheid van onze inwoners zal steeds voorop staan.” De provincie vergelijkt na 3 jaar de populatie van de Aziatische hoornaar in de 2 proefgebieden.

Lokvallen

De provincie plaats de lokvallen in Mol in het vroege voorjaar om te vermijden dat koninginnen nesten kunnen maken. Enkel de koninginnen van de Aziatische hoornaar kunnen in zo’n lokval terecht komen én geraken er daarna niet meer uit. Ze blijven dus gevangen. Gevangen koninginnen worden verdelgd om nieuwe nesten te vermijden.

De lokvallen brengen minder milieuschade toe en zouden op langere termijn een efficiënter alternatief zijn dan de gangbare insecticiden. Dit langdurig gif is ook schadelijk voor andere insecten en waterleven.

Een koningin minder = een nest minder?

Eén koningin produceert in het najaar 250 nieuwe koninginnen. In de winter sneuvelen een aantal daarvan. Met deze lokvallen vang je de resterende koninginnen weg tussen het moment dat ze ontwaken uit hun winterslaap (eind februari) tot de periode dat de werksters het voedselzoeken van de koningin overnemen (eind mei). Na deze proefperiode onderzoekt men of deze methode de populatie van de Aziatische hoornaar makkelijk beheerst.

Wat moet je doen als je een nest ontdekt?

  1. Meld het nest via de website van Vespa-Watch. Stuur een foto in waarop het nest en/of de Aziatische hoornaar goed zichtbaar is.
  2. Een vrijwilliger van Vespa-Watch controleert je melding en kijkt of het om een melding van de Aziatische hoornaar gaat.
  3. Je ontvangt een bericht van Vespa-Watch over je melding. In geval van bevestiging van de soort, is het aangeraden om het nest te laten verwijderen. Op de website van Vespa-Watch vind je een lijst met bestrijders en hun maximale werkhoogte.

Een Aziatische hoornaar is niet agressief, ze zal je niet aanvallen zolang je ze niet bedreigt. Opletten tijdens snoeiwerken is wel aangeraden

Hoornaar val

Hoornaar val

hoornaar val

Deel dit artikel