De stad Herentals lanceerde vanmiddag een 'heuglijk bericht' over de toekomst van de Begijnendreef.  NNieuws sprak met Prof. Hans Van Dyck, zelf Herentalsenaar pur sang, en professor gedragsecologie aan de universiteit van Louvain-la-Neuve.

Prof. Hans Van Dyck : 'Anno 2021 is dit een zéér betreurenswaardige visie van het Herentalse schepencollege.  De eiken worden toch allemaal gerooid, zij het met 5 jaar vertraging.

Het schepencollege van Herentals heeft wel haar plan voor de Begijnendreef  bijgesteld. 22 bomen (kop van de dreef aan de kant van het AC) mogen vijf jaar langer blijven staan. Dan worden ze ook gerooid.

Maandagochtend werd het me tijdens een online overleg voorgelegd.

Het college beseft dat hun initieel plan tot totaalkap bijstelling behoeft. Dat is positief, maar het nieuwe voorstel verandert echter niets voor de toekomst van de dreef.

Het schepencollege blijft gevangen zitten in het opgelegde keurslijf van de betrokken ambtenaren van het Agentschap Onroerend Erfgoed en het Agentschap Natuur en Bos, en hun uitermate conservatieve tunnelvisie op deze dreef.

Het college wijst dus het aanbod af om te kiezen voor een eigentijds dreefproject op basis van voortschrijdend inzicht, innovatieve wetenschappelijke kennis, publiekparticipatie en enthousiaste educatie.

Anno 2021 is dit zéér betreurenswaardig.

Herentals blijkt nog niet rijp te zijn voor een eigentijds beleid dat erfgoed, biodiversiteit en klimaat op verstandige wijze integreert in zijn stedelijk groenbeleid.

Dit had kunnen uitgroeien tot een prikkelend voorbeeldproject. Helaas komt er een totaalkap, zij het in twee fasen', besluit een diep teleurgestelde professor Van Dyck.

Guy Verellen / NNieuws - foto's VRT/ Johan Temmerman - vid P. Smans.