'Handelskernversterking is een belangrijke prioriteit in het Herentals beleid. De Vlaamse overheid biedt de lokale overheden daarvoor verschillende ondersteuningsmaatregelen.

Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen, bijvoorbeeld, zet een Profploeg van experten en deskundigen in om hen kosteloos te adviseren over ruimtelijke planning, e-commerce, vastgoed, sociale media of stedelijke logistiek.

De Profploeg kan ondersteunen om met innovatieve ideeën weer meer dynamiek in de kernen te brengen en het kleinhandelsbeleid verder op de rails te zetten.

De Profploeg wordt gecoördineerd door Quares en bestaat uit experten van Universiteit Antwerpen, PTArchitecten, Endeavour, Common Ground, Dift, Billie Bonkers, The Retail Factory, Traject en Adhemar Law.

Deze partners zijn stuk voor stuk specialisten op hun domein: onderzoek, stadsontwikkeling, economie, co-creatie, retail data analyse, communicatie, marketing, rechten, procesbegeleiding, ...

De werking van de Profploeg is allesbehalve traditioneel. Geen studie vanop afstand, maar experten die rondlopen in de stad en concrete acties voorstellen. De Profploeg geeft breed advies over onder andere verborgen parels met potentieel, innovatieve winkelconcepten en het aantrekken van ondernemingen.

De specialisten Quares, Dift, UA en PTArchitecten kwamen op 10 maart naar Herentals. Ze bespraken de projectfiche.

PTArchitecten begeleidde Herentals in de eerst stap, het verfijnen van onze problematieken, zodat er een duidelijke projectplanning werd uitgewerkt. Door toe te spitsen op één projectgebied kan de Profploeg een problematiek gemakkelijker uitdiepen. Voor Herentals is dat het kernwinkelgebied (Bovenrij, Hofkwartier, Grote Markt en Zandstraat).

De thema's die het lokaal bestuur naar voren schoof binnen het traject :
• Thema 1: aanpakken van de leegstand in het kernwinkelgebied.
• Thema 2: aantrekkelijkheid van het kernwinkelgebied

Burgemeester Mien Van Olmen : "Wij blijven met de stad alle kansen en ondersteuning geven aan onze Herentalse handelaars en horecanten. Ze hebben het niet altijd gemakkelijk.

Dat is zo in bijna alle steden. Maar onze handelaars vinden in dit stadsbestuur en in mij als bevoegde schepen altijd een partner om er samen voor te gaan en Herentals, Noorderwijk en Morkhoven te laten bruisen. De hulp die we daarbij krijgen van De Profploeg is dan ook meer dan welkom."