Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Projectontwikkelaar in beroep tegen geweigerde vergunning 2 winkelpanden langs Turnhoutsebaan

De projectontwikkelaar gaat bij de deputatie van de provincie Antwerpen in beroep tegen de geweigerde vergunning voor twee grote winkelpanden langs de Turnhoutsebaan, ter hoogte van het fiets- en wandelpad naar de Grotstraat (Turnhoutsebaan 230-236).

De aanvraag werd door het gemeentebestuur negatief beoordeeld, waardoor een weigering volgde. In de beroepsprocedure maakt de deputatie een nieuwe beoordeling en beslissen zij opnieuw of al dan niet een vergunning wordt verleend.

De projectontwikkelaar paste op enkele punten zijn ontwerpplannen aan. Het gemeentebestuur handhaaft zijn negatief standpunt.

De geweigerde aanvraag omvatte het slopen van de bestaande gebouwen en vervolgens een nieuwbouw van twee commerciële ruimtes voor – zo vermeldt de aanvraag - de uitbating van een SPAR en een GAMMA. Daarnaast voorzagen de plannen de aanleg van een parking met bijhorende circulatiewegen. Om de gebouwen en de parking te realiseren, moesten er meerdere bomen gekapt worden en een gedeelte van de percelen volledig ontbost.

Negatieve beoordeling

Tijdens het openbaar onderzoek liepen 11 bezwaarschriften binnen. Het gemeentebestuur beoordeelde de aanvraag eveneens als negatief en verleende geen omgevingsvergunning.

Samengevat is het project volgens het gemeentebestuur te grootschalig. Er blijft onvoldoende bouwvrije, niet-verharde oppervlakte op het perceel over in verhouding met de bebouwde en verharde oppervlakte. Het perceel is gelegen aan een druk kruispunt waarbij het onwenselijk is om bijkomende drukbezochte handelszaken kort aan het kruispunt te laten ontsluiten.'

Turnhoutsebaan 230, Mol, België

Deel dit artikel