De protestgroep 'de Geluidsdempers' uit de woonwijk 'Herentals Linkeroever' heeft eerder op de gemeenteraad van 7 juli 2022 hun bezorgdheid voor het respecteren van de nachtrust voor de mensen die vlakbij de BLOOM disco zomerbar wonen aan het industrieterrein (Toekomstlaan), uitdrukkelijk aan het schepencollege kenbaar gemaakt.

Hun vrees voor de verwachte problemen met de nachtelijke geluids- en verkeersoverlast die de BLOOM-bar tijdens ganse vakantieperiode (tot 28 augustus 2022) zou veroorzaken voor de omwonende bewoners van de wijk, is ondertussen bewaarheid..

'De overlast in de weekends tijdens de zomermaanden juli en augustus bleef ook na na 22:00 uur aanhouden en de nachtrust voor de vele bewoners in de buurt werd daardoor niet gerespecteerd', klinkt het bij de buurtbewoners.

'Veel klachten van overlast werden gemeld aan politie Neteland via het telefoonnummer 101. Maar de uitbater van de zomerbar bleef doorgaan met de luidruchtige muziek tot na 2:00 uur 's nachts.

Mensen konden echt niet slapen van het aanhoudend repeterend gedreun 'Boenke Boenke' van de bassen uit hun luidsprekerboxen.  Een schande.

Het stadsbestuur van Herentals had echter voor die zomerbar de nodige extra verkeersmaatregelen getroffen door op 25 mei 2022 een knip te zetten in Veldhoven. Hierdoor zou het verwachte extra sluipverkeer en de overlast van de BLOOM-bar worden geminimaliseerd. Maar na 5 dagen werd de volledige afsluiting in de straat en de bijbehorende verkeerssignalisatie al terug verwijderd.

De protestgroep 'de Geluidsdemper', eist dat het schepencollege van Herentals in de toekomst geen uitbatingsvergunning meer verleent aan uitbaters van zomer- en winterbars die vlak in de buurt van een woonwijk 'Herentals Linkeroever' worden opgesteld.

Uit de slechte ervaringen met de eerdere toegelaten openluchtbars op verschillende plaatsen in Herentals, weet het schepencollege immers tot welke nachtelijke verkeersagressie en geluidsoverlast door de dronken autobestuurders (alco en drugs) , dit kan leiden.

Een zomerbar of winterbar toelaten, die weken aan een stuk bijna dagelijks voor overlast zorgt voor de omwonenden, en dit zonder voorafgaandelijke en voldoende inspraak met de getroffen bewoners in de omgeving, is vragen om problemen.

Het schepencollege had voor de recente BLOOM-bar op het industrieterrein van Wolfstee aan Dompel, de woonwijk vooraf moeten verwittigen en niet één dag vóór de openstelling van de zomerbar, hen voor voldongen feiten plaatsen door snel nog een korte brief in de bus te droppen.

De protestgroep 'de Geluidsdempers' eist dat het huidig schepencollege (N-VA-CD&V) van Herentals rekening houdt met de oprechte bezwaren van de buurtbewoners in een constructief overleg en dat de aanvragen van zomer- en winterbars in de buurt van onze woonwijk niet meer worden vergund. Het is genoeg geweest.   Namens de protestgroep 'de Geluidsdempers' en de buurtbewoners.- Foto NNieuws.