De plannen van het stadsbestuur om zerken te verwijderen op de begraafplaatsen die ouder zijn dan 20 jaar, krijgen fel protest.   Het lokt veel emoties los bij de  nabestaanden.

Het stadsbestuur heeft voor de begraafplaatsen van Herentals, Noorderwijk en Morkhoven een plan uitgewerkt om die om te vormen tot groene parkbegraafplaatsen. Daarvoor is er meer ruimte nodig.

Om die reden start de stad dit najaar met het verwijderen van oude grafzerken op graven die ouder zijn dan 20 jaar. Dat gebeurt gefaseerd over een periode van 4 jaar, waarbij de oudste graven – ouder dan 35 jaar, dus van voor 1986 – nog dit jaar aan de beurt komen.

De begraven mensen zelf worden niet verwijderd.   Foto : kerkhof Bosbergen /NNieuws