Het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer doet vanaf 5 januari tot 1 april 2016 dienst als tijdelijk opvangcentrum voor 300 vluchtelingen. Dat besliste de federale ministerraad op 23 december. Fedasil – de overheidsdienst die instaat voor de opvang van vluchtelingen in België – bevestigde formeel deze beslissing.

Het gemeentebestuur en het OCMW nemen al enige tijd hun verantwoordelijkheid op binnen de internationale vluchtelingencrisis. Zo beheren we een eigen Lokaal Opvang Initiatief met momenteel veertig opvangplaatsen. Daarnaast werken we constructief samen met de verschillende overheidsinstanties om de tijdelijke opvang op het Zilvermeer goed te laten verlopen.

Vanaf 5 januari

De vluchtelingen komen ten vroegste vanaf 5 januari druppelsgewijs aan op de camping van het Zilvermeer. Het einde van de opvang is voorzien voor de paasvakantie van 2016. De provincie en het Zilvermeer informeren de overige campingbewoners. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor de organisatie en communicatie op de camping en het recreatiedomein.

Het gemeentebestuur onderneemt de komende weken de nodige stappen om – in samenspraak met Fedasil - de omwonenden en de ruimere buurt te informeren.

Op http://www.zilvermeer.be/noodopvang.html vind je alvast een antwoord op veelgestelde vragen in verband met de noodopvang van vluchtelingen.

Meer info: communicatiedienst, 014 33 07 11, informatie@gemeentemol.be