Zonet vergaderde de Provinciale Crisiscel van Antwerpen onder leiding van gouverneur Cathy Berx.  De federale gezondheidsinspecteur, artsen en specialisten gaven toelichting bij de huidige epidemiologische toestand in de provincie.

Het reproductiegetal of de R-waarde nadert de 2, wat wijst op een exponentiële toename van het aantal besmettingen.

'Een betere naleving van de maatregelen door een ieder zijn dringend noodzakelijk'

'Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over 4 weken een sterkte daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken', zegt gouverneur Berx.

'Het is ook aan jou! We roepen iederéén op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus, en niet in het omzeilen van de maatregelen.

Een strikte naleving van de bestaande en lokaal strengere maatregelen in combinatie met consequente en strenge handhaving zal ervoor zorgen dat we geen discussie of overleg moeten voeren over een softe lockdown. Dat scenario willen wij, wil iedereen absoluut vermijden.

Sociale contacten beperken door strengere maatregelen.

- De sociale bubbel wordt beperkt tot 10 vaste contacten voor de komende 4 weken. Iedereen wordt met aandrang verzocht om 10 contacten (naam, adres en telefoonnummer) op te schrijven.

De gouverneur verduidelijkt : 'Het gaat om maximum 10 externe contacten per gezin in de private sfeer die opgesteld of samengesteld worden door het gezin, en dus niet per gezinslid (deze contacten staan los van werk en de georganiseerde vrije tijd, zoals sportclubs, zomerscholen, jongerenkampen.

In die context zijn de contacten sowieso gekend voor de komende 4 weken.

Concrete voorbeelden:  

Gezin van 2 volwassenen en 3 kinderen: 3 contactpersonen per kind en 1 voor de 2 volwassenen.

Gezin van 1 volwassene en 2 kinderen: 4 voor de volwassene en 3 per kind.

Een alleenstaande: 10 vaste externen.

- Niemand mag met meer dan 10 personen samenkomen op het publieke domein.

- Respecteer de fysieke afstand ook binnen uw sociale bubbel.

- Stel uw privéfeesten uit.

Mond-neusmaskers

- Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen voor alle personen boven de 12 jaar.'

Testing

'Huisartsen en spoeddiensten in het bijzonder in de stad Antwerpen zien een sterke toeloop van het aantal mensen dat wil of moet worden getest. Ook deze problematiek is na een toelichting door de Antwerpse ziekenhuizen en een vertegenwoordiging van de huisartsen besproken.

De Provinciale Crisiscel adviseert om zo snel als mogelijk, bij de organisatie en uitvoering van de testing een onderscheid te maken tussen mensen die volgens de casusdefinitie om medische redenen dringend moeten worden getest en asymptomatische mensen die om een test verzoeken om persoonlijke redenen (ongerustheid na contact met een covid-positief getest persoon, vakantie, op vraag van de werkgever).

Beide stromen moeten dringend en accuraat worden gescheiden. Ook wordt gevraagd om bedrijfsartsen in te schakelen voor testen op de werkvloer.

Met onmiddellijke ingang zijn een aantal huisartsenwachtposten versterkt om de komende dagen ondersteuning te bieden bij het testen.'

Handhaving

'Behalve op een beperking van sociale contacten en strengere maatregelen, zetten we ook in op een strengere en striktere handhaving van de nationale en de strengere lokale maatregelen.

De politie zal daarbij vooral focussen op de naleving van de maatregelen door de horeca (afstandregels, mond-neusmaskers en registratieplicht), de mond-neusmaskers en de overige specifieke lokale maatregelen.

Omwille van de efficiënte handhaving dragen we alle gemeenten op om deze maatregelen op te nemen in lokale politiereglementen zodat ze met het instrument van de Gemeentelijke Administratieve Sancties gehandhaafd kunnen worden.'

Advies aan de lokale besturen

'Om de effectiviteit en efficiëntie van de contacttracing te optimaliseren, roepen we de lokale veiligheidscellen om de registratieplicht eventueel uit te breiden tot buiten de horeca, zoals in fitnesszaken en bioscoopzalen.'

Protocollen en richtlijnen

'De Provinciale Crisiscel roept de hogere overheden op om de bestaande protocollen en richtlijnen systematisch te evalueren en aan te passen aan de epidemiologische toestand.

De Provinciale Crisiscel blijft aansturen op de snellere beschikbaarheid van up to date testresultaten en gedetailleerde gegevens op niveau van de statistische sector', besluit gouverneur Berx.   Op de foto : gouverneur Cathy Berx - foto Johan Temmerman/ Nnieuws.