U bent hier

Provinciale Fietsbarometer geeft Herentals 6,4/10

Herentals | Provincie Antwerpen
14.05.2019 - 14.20u
Door: Mark Jaspers

Op het grondgebied van de stad Herentals ligt zo'n 84 km aan bovenlokale fietspaden. Deze scoren met 6,4/10 net iets boven het provinciale gemiddelde van 6/10. Fietsen in gemengd verkeer met een totale lengte van 25 km krijgt een gemiddelde eindscore van 3,3/10 tegenover 3,9/10 voor het provinciaal gemiddelde.

Fietspaden

"De cijfers voor de fietspaden in Herentals liggen ver uit elkaar. De fietsostrade F106 Herentals-Aarschot scoort met 9/10 het hoogste voor heel Herentals. De niet-verharde Lenteheide scoort het laagst op maatvoering en comfort maar is verder een verkeersvrij pad", steekt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit, van wal.

Fietspaden met een gemiddelde score onder 5/10 registreerde de provinciale Fietsbarometer o.a. in de Saffierstraat, Zavelbosstraat, de Poederleeseweg, de Atealaan, de Olympiadelaan, de Diamantstraat en de Servaas Daemsstraat. Deze fietspaden scoren slecht op trilcomfor, liggen te dicht bij de rijweg of zijn te smal waardoor hun scores schommelen tussen 3,9/10 en 0,3/10.

Het fietspad Kempens-Hagelandroute, onderdeel van de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals, scoort met 9/10 het hoogste voor heel Herentals. - Copyright: provincie Antwerpen

Gemengd verkeer

Op 23% van de BFF-routes of 25 kilometer in Herentals is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. "De lagere scores bevinden zich in het centrum van Herentals, Rietbroek, Ring en Morkhovenseweg-Molenstraat.

Het centrum van Herentals scoort slecht door intensief en zwaar verkeer. Verder autoluw maken en snelheidsremmende maatregelen nemen, kunnen bijdragen aan een meer duurzame en veiligere mobiliteit in het centrum", geeft Luk Lemmens mee.

De Zandstraat heeft de lage score van 0/10 te wijten aan het trilcomfort en het vele gemotoriseerd verkeer. Ook in Rietbroek, Ring en de Morkhovenseweg halen het drukke verkeer het cijfer naar beneden.

"We zijn niet verrast met dit rapport. Het brengt de pijnpunten, die de Herentalsenaar vandaag ervaart, mooi objectief in beeld. Met dit nieuwe bestuur maken we daarom twee keuzes: ten eerste krijgt de fietser en de voetganger eindelijk voorrang voor ons.

En ten tweede gaan we prioritair voor onze belangrijkste (toegangs)wegen, zoals de Belgiëlaan/Augustijnenlaan/Olympiadelaan, Lierseweg, Herenthoutseweg, Wiekevorstseweg en de centra in het algemeen. Er moet een oplossing komen voor de kasseien in het centrum en veiliger fietsverkeer in onze dorpscentra", reageert Yoleen Van Camp, schepen van Mobiliteit van de stad Herentals.

"We weten wat doen en werken nu al op twee sporen: op lange termijn gaan we voor een degelijk mobiliteitsplan, met circulatie- en parkeer(geleidings)plan, en dus voor betere voet- en fietspaden. Op de korte termijn plannen we quick-wins die voor de zwakke weggebruiker al meteen verschil maken, zoals fietsbeugels en meer stallingen, bijvoorbeeld. We trekken resoluut de kaart van onze fietsers", aldus Yoleen van Camp.

Rol van de provincie Antwerpen

"De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten.

Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden", legt Luk Lemmens uit.

De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken.

Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website. Je kan het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in de stad Herentals ook opvragen via het contactformulier van Steunpunt Fiets.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

image
image
image

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto