Woensdag stelde Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel het landinrichtingsproject Water+Land+Schap voor in het projectgebied van {beek.boer.bodem}.

Met de coördinatie van drie Water+Land+Schap projecten beoogt de provincie Antwerpen een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap. En dit rekening houdend met de extra druk die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.

In {beek.boer.bodem} werken landbouwers en natuurbeheerders op het terrein samen aan een reeks initiatieven om het overstromingsrisico te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren en de landbouwomgeving klimaatrobuuster te maken.

Jan De Haes, gedeputeerde voor het gebiedsprogramma Kleine Nete: "Via gebiedsprogramma's kan er op het veld gewerkt worden aan deze ruimte voor water, landbouw en natuur. Zeker omdat in deze samenwerkingsverbanden de verschillende partners en instanties samenwerken aan dezelfde uitdaging.

Het project {beek.boer.bodem} kadert in het strategische project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete' en de coördinatieopdracht van de gouverneur waar in één van de hefboomgebieden het project voet aan grond zet, met name in de vallei van de Aa."

Water+Land+Schap

Met Water+Land+Schap investeert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 5 miljoen euro aan subsidies om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. In totaal werden 14 Vlaamse projecten geselecteerd waarvan het Antwerpse provinciebestuur drie projecten coördineert.

Gebiedsprogramma Kleine Nete

De Kleine Nete -één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen- stroomt van zijn brongebied in Retie tot de monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De rivier kronkelt door landbouw- en natuurgebied, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed.

Voor bewoners, ondernemers en recreanten vormt de Kleine Nete een blauwe draad door de Kempen. Rivieren houden zich niet aan administratieve grenzen; samenwerking is noodzakelijk om alle functies een plaats te geven.

Het gebiedsprogramma en strategisch project 'Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete' verenigen de actoren om samen vorm te geven aan de vallei. (pp)