Campus Vesta krijgt nieuwe industriële oefenplaat met innovatieve waterzuiveringsinstallatie

In de zomer van 2015 start de provincie Antwerpen op Campus Vesta, de provinciale school voor politie, brandweer en dringende medische hulpverlening, met de bouw van een modern waterzuiveringssysteem. Dit vormt meteen de basis voor een nieuwe industriële plaat voor de brandweer-opleidingen die vanaf het najaar van 2016 in gebruik wordt genomen. Dankzij het nieuwe systeem zal Campus Vesta het verbruik van leidingwater bij brandweeropleidingen drastisch kunnen terugschroeven en wordt het opleidingscentrum een voorbeeld qua duurzaamheid in ons land. Het provinciebestuur investeert 2.741.833 euro in de infrastructuur en 660.868,12 euro in de waterzuivering.

Gedeputeerde voor veiligheid Bruno Peeters licht toe: "Tot hiertoe waren we verplicht om drinkwater te gebruiken als bluswater, omdat onze zuiveringssystemen het water niet voldoende konden zuiveren. Ook bluswater moet namelijk voldoen aan strenge hygiënische normen. Het bluswater werd wel gerecycleerd en diende in een gesloten kringloop als koelwater voor de oefenplaat. Ons huishoudelijk afvalwater wordt dan weer gezuiverd in een ecologisch rietveld en eindigt in een sterfgracht. Met het nieuwe waterzuiveringssysteem zullen we ons afvalwater in een gesloten circuit kunnen recupereren en miljoenen liters water kunnen besparen."

Moeilijk technisch dossier

Na een grondig onderzoek, ontwikkelden de ingenieurs een uniek gesloten circuit waarbij het gebruikte bluswater van de bestaande en nieuwe oefenplaat wordt gerecycleerd. De bezinkbekkens sturen het water naar de waterzuiveringsinstallatie die het water zal zuiveren tot oppervlaktewaterkwaliteit.

Het water uit de waterzuivering komt terecht in een groot ondergronds bufferbekken van maar liefst 460.000 liter. Van hieruit vertrekt een hydrantennetwerk waarop alle blusslangen aangesloten worden. Campus Vesta zal hier ook al haar huishoudelijk afvalwater op aansluiten.

De nieuwe waterzuiveringsinstallatie zal zowel het sanitaire afvalwater van Campus Vesta, het regen-, blus-, en koelwater van de bestaande oefenplaat en de nieuw te bouwen oefenplaat zuiveren. Dit propere water zal bijgevuld worden door regenwater afkomstig van de daken van twee loodsen (oppervlakte zo'n 11.500 m² ). Bruno Peeters: "Het gezuiverde water en het regenwater komen samen in een grote waterput en worden opnieuw gebruikt als bluswater. Daarmee verkleint Campus Vesta de ecologische voetafdruk aanzienlijk. We mikken op een jaarlijkse besparing van 18 miljoen liter water. Met deze 660.868,12 euro besparen we op termijn dus heel wat water, maar ook geld natuurlijk."

Nieuwe industriële plaat

Het nieuwe waterzuiveringssysteem zal ook de basis leggen voor een nieuwe industriële plaat op Campus Vesta. Bruno Peeters: "We merken al langer een verhoogde vraag vanuit de privé voor opleidingen voor industrieel veiligheids-personeel. Met de haven van Antwerpen in onze provincie hoeft dat natuurlijk niet te verbazen. Een nieuwe industriële oefenplaat die steunt op een duurzaam waterzuiveringssysteem zorgt ervoor dat we veel meer specialisten zullen kunnen opleiden. Een verhoogde capaciteit betekent uiteraard ook meer inkomsten. Bovendien kunnen we de samenwerking tussen brandweer-professionals en de (petrochemische) bedrijven verbeteren. We zijn bij Campus Vesta sowieso een grote voorstander van kennisdeling tussen de publieke sector en het bedrijfsleven."
Voor de nieuwe oefenplaat wordt in totaal 3,4 miljoen euro voorzien, de bouw is gepland voor 2015.

Foto : Brandweerlui in actie op de bestaande oefenplaat - Copyright: Ian Segal