Provincie Antwerpen, de Fietsschool en de Karel de Grote Hogeschool slaan de handen in elkaar om de staat van fietspaden in Vlaanderen in kaart te brengen.

Ze krijgen daarvoor hulp van de start-ups Sentigrate en LinkedCar om een app te ontwikkelen. Het idee kwam tot stand tijdens het amai!-burgerwetenschapsproject over artificiële intelligentie.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid maakt in het kader van het Vlaamse AI-plan 75.000 euro vrij voor het maken van de app.

"Met het burgerwetenschapsproject amai! willen we Vlamingen klaarstomen voor een toekomst met artificiële intelligentie. We zoeken samen met burgers hoe AI ons kan helpen in het dagelijkse leven of bij maatschappelijke uitdagingen zoals mobiliteit.

De automatische fietspadanalyse met data van fietsende burgers is één van de burgerideeën die geselecteerd is door de jury voor verdere uitwerking. Gespecialiseerde bedrijven en organisaties zullen nu de krachten bundelen met de Karel de Grote Hogeschool om de app effectief uit te werken." – Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits heeft de uitwerking van een app voor automatische fietspadanalyse op basis van artificiële intelligentie goedgekeurd. Het was Thijs, tewerkgesteld bij de Fietsersbond, die het idee aanbracht tijdens het burgerwetenschapsproject 'amai!'.

Na goedkeuring van de jury en een brede publiekstemming, ontvangt het project 75.000 euro voor het maken van de tool met hulp van De Karel de Grote Hogeschool, de Fietsersbond, de Fietsschool Antwerpen en de Provincie Antwerpen.

Ook Sentigrate en LinkedCar, twee start-ups die zich respectievelijk specialiseren in sensor- en voertuigdata, zetten de schouders mee onder het project.

App die staat fietspaden in kaart brengt

De app zal de data van fietsende burgers verzamelen om de staat en de verkeersveiligheid van de Vlaamse fietspaden in kaart te brengen. Het gaat dan over data van smartphones, elektrische fietsen of sensoren op de fiets zoals bijvoorbeeld een accelerometer. Met de data kan Vlaanderen gericht problemen rond de inrichting, veiligheid of staat van fietspaden aanpakken.

Live-ondertiteling in de klas voor anderstalige leerlingen

Een ander idee dat binnen het amai! burgerwetenschapsproject tot stand kwam en waaraan ook de Antwerpse Karel de Grote Hogeschool zal meewerken, is een intelligente tool die lessen op school live ondertitelt in het Nederlands.

Het doel is om met de combinatie van gesproken en geschreven input anderstalige leerlingen sneller het Nederlands aan te leren en hun spreekdurf en zelfvertrouwen te doen stijgen.

Bijvoorbeeld voor OKAN-leerlingen kan de live-ondertiteling enorm handig zijn. De slimme technologie achter AI maakt het mogelijk dat de woorden van de leerkrachten of leerlingen direct vertaald worden. Faktion, een dienstverlener op het vlak van AI, zal mee de tool ontwikkelen.

Amai!

De beide tools zijn 2 van de 4 verkozen projecten binnen het bredere burgerwetenschapsproject 'amai!'. De bedoeling is Vlamingen warm te maken voor een toekomst met AI.

Een wedstrijd werd georganiseerd waarbij iedere burger een idee kon indienen over hoe artificiële intelligentie een maatschappelijk relevante oplossing kan bieden.

Meer dan 350 Vlamingen dienden een idee in binnen vier thema's: mobiliteit, gezondheid, werk en 'milieu & klimaat'. Na een kwaliteitscheck door een jury van experten, werden via 4 projecten geselecteerd om uit te werken met de hulp van bedrijven en onderzoeksinstellingen en een steunbedrag van elk 75.000 euro. De andere projecten zijn een slimme bomenkaart en app als persoonlijke diabetesadviseur.

Het burgerwetenschapsproject kadert binnen het Vlaamse Actieplan AI dat minister van Innovatie en Wetenschapsbeleid Hilde Crevits in 2019 lanceerde.

De amai!-projecten staan onder leiding van het Kenniscentrum Data & Maatschappij en Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum Citizen Science.