Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Provincie Antwerpen neemt, op vraag van Herentals, Westerlo, Hulshout, Herselt en Aarschot, coördinatie op voor optimalisatie fietsostrade F106

Fietsen is gezond

De gemeenten Westerlo, Herselt, Hulshout ondertekenden samen met de steden Herentals, Aarschot en de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant een engagementsverklaring om de fietsostrade F106 te optimaliseren en verkeersveiliger te maken.

Samen willen ze in kaart brengen wat er nodig is om meer comfort en veiligheid te bieden aan het groeiend aantal fietsers op de fietsostrade F106 Aarschot-Herentals.
De provincie Antwerpen realiseerde meer dan dertig jaar geleden op haar grondgebied de fietsostrade F106 tussen Aarschot en Herentals op een oude spoorbedding en volgens de richtlijnen van dat moment. De gemeenten en steden beheren sindsdien deze fietsverbinding. Door het groeiende fietsgebruik maar ook door de gewijzigde richtlijnen voor fietsinfrastructuur onderzoekt de provincie Antwerpen, op vraag van de gemeenten en steden, wat er nodig is om deze fietsostrade te optimaliseren ”, aldus gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit binnen de provincie Antwerpen.

Uit recente tellingen van de provinciale Fietsbarometer blijkt dat er op de F106 in Aarschot gemiddeld 1.805 fietsers per dag fietsen. Op 20 augustus telde de provincie zelfs 2.513 fietsers op de F106 in Morkhoven. Op piekmomenten fietsten er beduidend meer dan 250 fietsers per uur over de fietstellers.

Deze cijfers wijzen op het belang van de optimalisatie van deze fietsostrade.

Als fietsstad juicht Herentals het samenwerkingsakkoord toe", klinkt het.  "Herentals is een belangrijk knooppunt binnen het volledige netwerk en we willen de modal shift realiseren. Alle verbeterwerken aan de fietsinfrastructuur zijn van harte welkom. We zijn dan ook dankbaar voor de ondersteuning en financiering van de provincie.

In Westerlo zijn we bijzonder blij dat de provincie Antwerpen de coördinatie van dit grootse project op zich neemt. De provincie heeft immers alle expertise in huis om deze optimalisatie van de F106 tot een goed einde te brengen. Voor onze gemeente, en voor Heultje in het bijzonder, betekent het opwaarderen van de F106-fietsostrade een echte meerwaarde. Het zorgt voor een vlotte fietsverbinding over het ganse traject tussen Aarschot en Herentals ”, pikt schepen Kristof Welters van de gemeente Westerlo hier op in.

Voor de inwoners van Hulshout en de omliggende gemeenten is de F106 een veilige en vlotte verbinding, zowel naar school, werk, winkel en als ontspanning. Het verder verbeteren van de route op de oude spoorwegbedding moet leiden naar een zorgeloze fietsrit richting je bestemming dwars door de mooie vallei van de Grote Nete. Het comfort en de veiligheid van de fietsers zal dankzij dit project een  grote sprong voorwaarts nemen ”, klinkt het enthousiast bij schepen van mobiliteit Joost Verhaegen van de gemeente Hulshout.

Schepen van mobiliteit Raf Vangenechten van de gemeente Herstelt vult aan:  Door het ondertekenen van het engagement willen we aantonen dat we als Herselt meer voor het klimaat willen betekenen door de extra mogelijkheden tot groene mobiliteit. Dankzij de optimalisatie van de F106 komt er tenslotte een snelle en comfortabele fietsverbinding met Herentals en Aarschot, zo wordt de fiets een vlot en veilig alternatief voor de wagen .”

De stad Aarschot zet graag mee haar schouders onder de optima bevestigen schepelisatie van de fietsostrade F106”, zeggen schepen Stef Van Calster en waarnemend burgemeester Bert Van der Auwera van Aarschot. “ Door onze krachten te bundelen maken we het verschil. We verhogen het comfort en de veiligheid van het groeiend aantal fietsers. Zo wordt de fietsostrade een volwaardig alternatief voor de drukke autoverbinding tussen Aarschot en Herentals .”

De optimalisatie van de fietssnelweg mag uiteraard niet stoppen aan de provinciegrens.

Daarom zal ook de provincie Vlaams-Brabant meewerken aan de studie en kan de stad Aarschot hiervoor later ook rekenen op subsidies van de provincie bij de realisatie”, vult Vlaams-Brabants gedeputeerde Tom Dehaene aan.

Startnota

Voor de optimalisatie van de fietsostrade F106 neemt de provincie Antwerpen de coördinatie voor de opmaak van de startnota op zich. “Dit betekent dat de provincie Antwerpen binnenkort een studiebureau aanstelt, in opdracht van de betrokken gemeenten en steden en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant. Dat bureau brengt de verschillende knelpunten op deze fietsostrade in beeld. Dat kan gaan om een verbreding van het fietspad, het veiliger maken van kruispunten of het verbeteren van de zichtbaarheid. Al deze punten bundelen we in een startnota. Die nota dient dan later als basis voor de verdere stappen in de optimalisatie van de F106 ”, legt gedeputeerde Lemmens uit.

Fietsen is gezond

Deel dit artikel