Op 27 mei start de aannemer met de aanleg van de fietsostrade tussen de Langstraat en Rauwelkoven in Geel. Hiermee wordt de eerste 2,7 kilometer van de fietsostrade F105 Herentals-Balen gerealiseerd.

De kostprijs van deze aanleg bedraagt 2 miljoen euro.

"De realisatie van de fietsostrade F105 Herentals-Balen draait eigenlijk al op volle toeren met de bouw van een fietstunnel aan de Koulaak in Herentals, een fietsbrug over het kanaal Bocholt-Herentals en de realisatie van de fietstunnel onder de Ring van Geel", aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

Op 27 mei start de aannemer met de werken, met uitzondering van de werken tussen Buiteneinde en Rauwelkoven. Daar starten de werken van zodra de provincie Antwerpen zekerheid heeft over de eigendomsstructuur.

Tijdens de werken is geen omleiding voorzien. Het vrachtverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen. Op kruispunten en spooroverwegen staan wel verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer.

De werken nemen zo'n 165 werkdagen in beslag. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.

Van aan de Langstraat tot net voorbij de fietstunnel aan Rauwelkoven start de provincie Antwerpen met de aanleg van de fietsostrade F105 Herentals-Balen - Copyright: provincie Antwerpen

Infomarkt

Op donderdag 23 mei organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt in parochiecentrum Larum. Tussen 17 en 20 uur licht de provincie Antwerpen er de werken toe, hoe die precies verlopen en de timing van de werken. Je krijgt er niet alleen concrete informatie, maar ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie Antwerpen.

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De aanleg van de fietsweg maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Deze loopt langs spoorlijn 15 en is 36 kilometer lang. De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht.

De fietsostrade F105 verbindt Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. Via deze fietsostrade kan je heel wat werk- en schoolbestemmingen bereiken.

PRAKTISCHE INFO INFOMARKT

Wanneer:
23 mei van 17 tot 20 uur

Waar:
Parochiecentrum Larum, Sint Corneliusstraat 9, Geel.