In het voorjaar van dit jaar start de aannemer met de aanleg van de fietsweg in Olen. Hiermee realiseert de provincie Antwerpen 3 kilometer van de fietsostrade F105 Herentals-Balen.

De kostprijs van deze aanleg bedraagt ongeveer twee miljoen euro.

'De werken aan de fietsostrade F105 Herentals-Balen gaan goed vooruit. Tussen Langstraat en Rauwelkoven in Geel is de eerste drie kilometer fietsweg bijna klaar. Daar moet enkel nog de afsluiting tussen de spoorweg en de fietsweg afgewerkt worden.

Tussen de Heistraat in Geel en de Merelstraat in Mol werkt de aannemer volop verder aan de realisatie van ruim 5 kilometer fietsweg.

Tegen begin 2021 is met de aanleg van de fietsweg tussen het kanaal Bocholt-Herentals en Meirenstraat in Olen nog eens drie kilometer klaar.

Reken daar ook nog eens de realisatie van een fietstunnel aan Koulaak, een fietsbrug in Sin-Jobsstraat, een fietsbrug over het kanaal in Herentals en een fietstunnel onder de Ring van Geel bij en je merkt dat de fietsostrade F105 Herentals-Balen vorm begint te krijgen', klinkt het.

Van kanaal Bochtolt-Herentals tot Meirenstraat in Olen

Begin dit jaar start de aannemer met de voorbereidende werken. De effectieve aanleg van de fietsweg is voorzien voor april/mei 2020. Tijdens deze werken is geen omleiding voorzien. Het vrachtverkeer maakt gebruik van de bestaande wegen. Op kruispunten en spooroverwegen staan wel verkeersborden om de weggebruiker attent te maken op het werfverkeer.

Het einde van deze werken is voorzien tegen begin 2021. Uiteraard is dit onder voorbehoud en afhankelijk van weersomstandigheden en onvoorziene werken.

Infomarkt op 30/1

Op donderdag 30 januari organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt in het Sociaal Huis in Olen. T

ussen 17 en 20 uur licht de provincie Antwerpen er de werken toe, hoe die precies zullen verlopen en geeft de timing mee. Je krijgt er niet alleen concrete informatie, maar ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie Antwerpen.

Fietsostrade F105 Herentals-Balen

De aanleg van de fietsweg maakt deel uit van de fietsostrade F105 Herentals-Balen. Deze loopt langs spoorlijn 15 en is 36 kilometer lang. De keuze voor de fietsostrade Herentals-Balen is weldoordacht. De fietsostrade F105 verbindt Herentals, Olen, Geel, Mol en Balen. Via deze fietsostrade kan je heel wat werk- en schoolbestemmingen bereiken.

Wanneer:

30 januari, tussen 17 en 20 uur

Waar:

Sociaal Huis, Lichtaartseweg 9, Olen.