De provincie Antwerpen kent in totaal 32.000 euro subsidies voor verkeersveilige initiatieven en investeringen toe aan 3 basisscholen en 6 gemeenten.

Dankzij het 10op10-project ondersteunt de provincie Antwerpen scholen en gemeenten bij de aankoop van materiaal voor verkeerslessen of infrastructuurwerken voor voetgangers en fietsers in schoolomgevingen.

Het 10op10-project leert kinderen uit de basisschool hoe ze zich veilig kunnen verplaatsen in het verkeer door in te zetten op praktijklessen, een veilige schoolomgeving en betrokkenheid van de ouders.

Via de 10op10-subsidies stimuleert het project onder meer de aankoop van materialen waarmee kinderen in een beschermde omgeving kunnen trainen op stap- en fietsvaardigheden. Zo leren ze al op jonge leeftijd zich veiliger in het verkeer te verplaatsen.

Ook gemeentebesturen kunnen een beroep doen op deze subsidiëring als zij investeren in een veiligere schoolomgeving. Bijvoorbeeld door de aanmaak van een verkeerseducatieve route.

Luk Lemmens, gedeputeerde voor Mobiliteit, licht toe: "Via de 10op10-subsidies ondersteunt de provincie duurzame projecten die de verkeersveiligheid in en rondom de schoolomgeving verhogen.

De voorgelegde projecten zijn gevarieerd, en gaan van aankoop van educatieve verkeersmaterialen en schoolfietsen tot het plaatsen van nieuwe en veilige fietsrekken. In de stadsregio Turnhout starten 3 gemeenten samen de ontwikkeling van een digitale schoolroutekaart, zodat alle leerlingen op hun grondgebied via veilige aanrijroutes hun scholen kunnen bereiken.

De samenwerking tussen scholen en gemeentebesturen is een absolute meerwaarde op dit vlak.'

Toegekende subsidies

Aan deze drie scholen werd een 10op10-subsidie toegekend:
1. KS Zonnebloem uit Sint-Amands, 1.248,48 EUR voor aankoop van verkeers- en behendigheidsmateriaal zoals fietsen, brug en wip.
2. GBS Gompel uit Mol, 5.000 EUR voor de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen.
3. Sint-Victor uit Turnhout, 4.973, 10 EUR voor de aankoop en plaatsing van fietsenstallingen.

Aan deze gemeenten werd een 10-op10-subsidie toegekend:
1. Gemeente Hulshout, 1.155, 20 EUR voor de aankoop van verkeersveiligheidsmaterialen zoals Victor Veiligfiguren, borden en hesjes 'gemachtigd opzichter' en kinderopvangbegeleiders.
2. De stad Turnhout en de gemeenten Oud-Turnhout en Beerse voor de realisatie van een digitale schoolroutekaart, respectievelijk 5.000 EUR, 4.000 EUR en 5.000 EUR.
3. Gemeente Kasterlee, 3.000 EUR, voor de aankoop van verkeers- en behendigheidsmaterialen zoals kegels, steps, loopfietsen en fietshelmen.
4. Gemeente Arendonk, 2.660 EUR, voor de aankoop van schoolfietsen. (pb)