De Raad van Bestuur van de Warande in Turnhout heeft het licht op groen gezet voor een opmerkelijke open oproep: het provinciaal cultuurhuis gaat op zoek naar een multidisciplinair team als directie.

De opdracht start op 1 september 2022. Ze geldt voor 2 jaar, en kan daarna nog één keer voor 2 jaar verlengd worden.  Kathleen Helsen, voorzitter van de Warande: "Deze verrassende keuze past bij de complexe context waarin de Warande opereert.

Haar unieke positie als provinciaal cultuurhuis, de regionale opdracht, de talrijke huispartners en de sterke programmatie maken hier een zeer uitdagende opdracht van.

De voorbije maanden hebben we samen met de Antwerp Management School een intensief traject afgelegd. Daaruit bleek dat het niet evident is dat één enkele persoon over alle competenties, ervaringen en inzichten beschikt om zo'n huis te leiden. De keuze voor een team is dus de beste voor de toekomst van de Warande."

Een jury, bestaande uit leden van het directiecomité en externe experten, buigt zich over het plan van aanpak van de verschillende kandidaten. Het team aan wie de opdracht zal worden toegewezen, krijgt de dagelijkse leiding over het cultuurhuis en zal instaan voor de uitvoering van de nieuws beleidsnota, waarin de doelstellingen en de uitdagingen voor de komende jaren worden vastgelegd.

De Warande wil de volgende jaren nog meer inspelen op de veranderende demografie in Turnhout en de Kempen. Het leidinggevende team moet met de Warande in dialoog gaan met de samenleving, antwoorden zoeken op maatschappelijke uitdagingen, de interne organisatie op punt stellen en sterke partnerschappen aangaan.

Het is een open opdracht om de Warandesite uit te bouwen tot een innovatieve open campus voor kunst en cultuur, waar nieuwe initiatieven kunnen ontstaan die bijdragen aan de ontwikkeling van de hele regio. Voor de concrete invulling krijgt het team dus veel vrijheid."

Deze innovatieve overheidsopdracht wordt volgende week in de markt gezet. Kandidaten kunnen zich tot 30 maart aanmelden en krijgen daarna enkele weken de tijd om een dossier uit te werken.'