Provincie Antwerpen schakelt kennis over verkeerseducatie in bij het ondersteunen van gemeenten in het project Verkeersveilige Gemeente

Op 18 oktober organiseerde de provincie Antwerpen een volledige dag vol inspiratie, netwerken en belonen voor gemeenten, politiezones en basisscholen. In de voormiddag ontving de provincie de gemeenten Balen, Beerse, Herenthout, Hoogstraten, Kasterlee, Lint, Rumst, Vosselaar, Zandhoven en Zoersel.

Deze tien gemeenten nemen, naast 15 anderen, deel aan het project Verkeersveilige Gemeente. De namiddag stond in het teken van 41 verkeersactieve scholen van het verkeersproject 10op10.

Vanaf juni 2020 verlegt de provincie Antwerpen haar focus van verkeerseducatie naar verkeersveiligheid in het kader van het project Verkeersveilige Gemeente. Gedeputeerde Lemmens licht toe: "Als provincie Antwerpen nemen we voortaan een gemeenteoverschrijdende, coördinerende rol op.

Dit ligt in de lijn van een doelstelling uit het bestuursakkoord: we focussen op de ondersteuning van lokale besturen, m.a.w. we werken meer B-2-B, in dit geval van bestuur tot bestuur. De lokale besturen kennen immers de verkeerssituatie rond hun scholen als geen ander. Wij zullen hen bij het opstellen van een verkeersveiligheidsplan hieromtrent intensief begeleiden tijdens een traject dat uiteindelijk moet leiden tot het behalen van het label Verkeersveilige Gemeente."

Provincie gaat gemeenten begeleiden in uitvoeren actieplan

Tijdens het schakelmoment sloten de tien gemeenten samen het eerste deel van het coachingstraject af. In dit traject begeleiden de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV), de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen, de provincie Antwerpen en de federale diensten van de gouverneur hen bij het opstellen van een actieplan verkeersveiligheid.

Daarin komen vijf grote thema's aan bod: engagement, educatie en communicatie, infrastructuur, handhaving en evaluatie. We hebben de gemeenten en politiezones goede praktijkenvoorbeelden, interessante tips en meer informatie over het verdere verloop van het project aangeboden. "

Want nu het actieplan er ligt, komt de provincie Antwerpen nog meer in actie door de gemeenten te begeleiden bij het uitvoeren van dit actieplan met onder andere gratis vormingen, begeleidingen op locatie, een nieuwsbrief en lesfiches", zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens.

41 scholen beloont voor hun actieve verkeerswerking

In de namiddag kregen 41 scholen van het basisonderwijs een 1e, 2e of 3e deellabel van het 10op10-project. Ze hebben allemaal hun verkeerswerking actief verbeterd en leerlingen aan de hand van praktijkoefeningen wegwijs gemaakt in het verkeer.

"De provincie Antwerpen ondersteunde elke deelnemende school met onder meer een begeleiding op maat, gratis vorming, kant-en-klare lesfiches en de vrolijke mascotte Millo", legt gedeputeerde voor Mobiliteit Luk Lemmens uit.

Groepsfoto met alle gemeenten - Copyright: Jesse Willems