Onlangs kondigde Europees Commissaris voor Landbouw Phil Hogan aan dat Europa het landbouwonderzoek opnieuw op de prioriteitenlijst wil zetten. Hij wil dat er opnieuw sterk wordt ingezet en geïnvesteerd in onderzoek en innovatie. De provincie Antwerpen ondersteunt die keuze van de Europese beleidsmakers.

Met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij zet de provincie al jaren in op innovatief landbouwonderzoek.

Toen EU-commissaris Phil Hogan op een conferentie in Belfast aankondigde verandering te willen brengen in het de te lang verwaarloosde landbouwwetenschappen, was gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Landbouw, alvast enthousiast.

"Het benadrukt dat wij als provincie Antwerpen de voorbije jaren de juiste keuze hebben gemaakt door met de Hooibeekhoeve en het Proefbedrijf Pluimveehouderij te blijven inzetten op landbouwonderzoek. Onze recente investeringen in een nieuwe stal voor de Hooibeekhoeve passen volledig in dit verhaal."

De onderzoekscentra moeten volgens de Europees commissaris kennis opleveren, die ons toelaat om aan een meer productieve en duurzame Europese landbouw te werken.

Landbouw moet duurzamer produceren, minder uitstoten, betere voeding produceren, meer aandacht hebben voor dierenwelzijn, ...

Vanuit verschillende hoeken groeien er verwachtingen naar de landbouw en vaak resulteert dit in nieuwe regelgevingen. "Landbouwbedrijven zijn continu op zoek naar verbeteringen van het economisch rendement én van de impact op klimaat, dierenwelzijn, uitstoot, ... Onderzoek op onze praktijkcentra gaat dus nooit over één, maar steeds over meerdere aspecten."

Om de kloof tussen onderzoek en landbouwpraktijk te overbruggen, legt Europa de klemtoon op innovatiepartnerschappen. "Praktijkonderzoek doe je inderdaad niet alleen", aldus gedeputeerde Caluwé. "Onze praktijkcentra heel actief in Vlaanderen en soms ook daarbuiten."

De Hooibeekhoeve is voorzitter van het praktijkcentrum Rundvee en sloot onlangs een samenwerkingsovereenkomst met ILVO af. Het Proefbedrijf werkt intensief samen met de universiteit van Wageningen voor het onderzoek 'uitkomst van eieren in de stal' en is voorzitter van het praktijkcentrum pluimvee.

Via de World Poultry Science Association beschikt het Proefbedrijf over een zeer goed internationaal netwerk. Momenteel zijn beide praktijkcentra vertegenwoordigd in China, waar de Hooibeekhoeve aan de agromissie deelneemt. Het Proefbedrijf is één van de sprekers op het World's Poultry Congress.

Verder verwijst Hogan naar de denkoefening die vorig jaar startte omtrent een lange-termijn-strategie voor landbouwonderzoek en innovatie. Niet alleen kost het tijd om een onderzoek te kunnen doen, je moet ook vaak een aantal herhalingen inbouwen om betrouwbare resultaten te kunnen voorleggen.

Onderzoek gaat het snelste bij de vleeskippen. Zij verblijven 6 weken in de stal. Rekening houdend met een aantal herhalingen, kunnen we hier na een paar maanden al resultaten op tafel leggen. Bij de legkippen is dit een heel ander verhaal. Zij blijven meer dan een jaar in de stal. En nog langer duurt het bij bepaalde onderzoeken uit de melkveesector.

Hooibeekhoeve heeft een unieke positie omdat de combinatie maken van melkveeonderzoek en onderzoek voedergewassen.