Werken in de zorgsector is vandaag al een knelpuntberoep en met een snel verouderende bevolking zijn daar straks nog meer helpende handen nodig. De provincie wil daarom zoveel mogelijk studenten en werkzoekenden naar een zorgbaan begeleiden.

Het nieuwe project "Stage in de zorg" moet daartoe bijdragen. De provincie gaat actief op zoek naar goede stageplaatsen in de gezinszorg voor leerlingen uit het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige om de eerste kennismaking met het beroep zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. De kans dat ze na hun studies kunnen doorstromen naar een vaste job wordt daardoor een pak groter. Het is een win-win voor iedereen.

Zorgopleiders en werkgevers in de zorgsector werken vandaag al veel samen voor stages, toch zit er nog flink wat ruis op de lijn. Ieder heeft zijn eigen aanpak, eigen verwachtingen, eigen administratie, enzovoort.

Het gevolg is dat een aantal studenten niet weet door te stromen naar een effectieve job in de zorgsector. Nochtans zijn daar veel handen tekort. Om die lacune op te vullen, ontwikkelt de provincie Antwerpen een eigen matchingssysteem dat de stageaanvragen van de scholen bundelt en naar de juiste organisaties in het werkveld stuurt, waar ze bij elke thuiszorgdienst slechts bij één contactpersoon terecht komen.

Vraag en aanbod worden zo beter op elkaar afgestemd. Dit nieuwe initiatief wordt opgestart in het kader van Zorgtalent, een samenwerkingsverband tussen de provincie Antwerpen, stad Antwerpen en de VDAB.

Stijgend aantal studenten nog steeds ontoereikend

In 2016 schreven zich in de provincie Antwerpen 506 studenten in voor het 7de jaar thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige. In 2008 waren dat er nog maar 243. In enkele jaren tijd is het aantal dus verdubbeld. Toch is dat lang niet voldoende om alle openstaande vacatures in de zorgsector in te vullen.

Het beroep van zorgkundige staat niet voor niets in de knelpuntberoepenlijst van de VDAB. Ter illustratie : tussen april 2017 en maart 2018 waren er bij de VDAB in onze provincie 830 vacatures voor zorgkundigen en maar half zo veel werkzoekende zorgkundigen.

"Belangrijk is dat de competenties van de werkzoekenden aansluiten bij het gevraagde profiel in de vacatures," verduidelijkt Peter Bellens, die als gedeputeerde bevoegd is voor het arbeidsmarktbeleid voor de zorgberoepen. "Tijdens de stages kunnen die competenties al aangeleerd en ingeoefend worden. Door dit project krijgen we niet alleen meer mensen aan het werk in de zorgsector, ook de kwaliteit van de zorgverlening gaat erop vooruit."

Betere stages : een win-win voor iedereen

Met dit project wil de provincie Antwerpen meer doen dan enkel de perfecte match maken tussen studenten en stageplaatsen. Door de stagematching centraal te organiseren, krijgt de provincie een objectieve kijk op de knelpunten en de opportuniteiten om vraag en aanbod nóg beter op elkaar af te stemmen.

Zo kan ze nieuwe acties ontwikkelen om de kwaliteit van de zorgstages zowel voor de studenten als de werkgevers te verbeteren, bijvoorbeeld door stagebegeleiders speciaal op te leiden om studenten beter te coachen en te evalueren.

Investeren in een goed stagebeleid is investeren in de toekomst. De energie die zorg-organisaties vandaag in de begeleiding stoppen, verdient zich morgen dubbel en dik terug op de werkvloer.

Toch staat nog niet elke zorgorganisatie te springen om stagiairs te begeleiden omdat het ook extra tijd en energie vraagt. Dat is zeker het geval in de thuiszorg waar de stagiairs door zorgkundigen intens begeleid worden in een 1-op-1-relatie.

"Nochtans zijn stagiairs van onschatbare waarde" stelt Tom Janssen van Familiehulp, "zeker in de zorgsector met zijn nijpend personeelstekort. Stages garanderen een instroom van nieuwe bekwame mensen, die al ervaring hebben opgedaan en bekend zijn met onze organisatie.

Familiehulp investeert sterk in opleiding en begeleiding van stagiairs en dat loont. Instellingen die goed voor hun stagiairs zorgen, plukken daarvan ook de vruchten. Zij vinden vlotter gemotiveerde medewerkers."