[pic=659_1277498945.JPG]De vzw's Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) werken samen aan de duurzame instandhouding en ontsluiting van klein religieus erfgoed in onze regio. Daarbij ligt de focus op het extra in beeld brengen van het Merodegebied en de toeristische openstelling ervan. De middelen zijn afkomstig van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en worden via het Interreg IV A programma Vlaanderen – Nederland ingezet om over de grens samenwerking met onze Noorderburen te stimuleren. Gedeputeerde Ludo Helsen, vertegenwoordiger van de provincie Antwerpen in de stuurgroep, is verheugd dat onderstaand project werd goedgekeurd.[i][b]Sociale innovatie[/b][/i]In dit project werken de vzw's Kempens Landschap en Toerisme Provincie Antwerpen (TPA) samen met Nederlandse en Vlaamse partners aan de duurzame instandhouding en ontsluiting van klein religieus erfgoed in onze regio. Een grote aandacht zal uitgaan naar de kennisuitwisseling tussen Nederland en Vlaanderen, zowel op het vlak van beheer, als van renovatie-technieken en vaardigheden.In het praktische proces van herwaardering zal beroep worden gedaan op partners uit de sociale economie. Ook zij zullen worden betrokken in het grensoverschrijdende traject van ervaringsopbouw en –uitwisseling. TPA zal zich daarna focussen op het extra in beeld brengen van het Merodegebied en de toeristische ontsluiting ervan. Hiermee verzekeren ze de benutting van deze investeringen door een groot publiek.De totale kostprijs van het grensregionale project bedraagt 2.508.134 euro. De Europese financiering bedraagt 1.254.067 euro. Het deelproject in de Provincie Antwerpen kost 342.521 euro, waarop een Europese subsidie van 171.260 euro zal worden verstrekt. [i][b]Europa werkt in de Provincie Antwerpen [/b][/i]Gedeputeerde Ludo Helsen, lid van stuurgroep namens het provinciebestuur Antwerpen, licht toe: “Ik ben verheugd dat de inspanningen die we als provincie geleverd hebben om promotoren te informeren en te begeleiden bij het indienen van hun Europees project, volop vruchten blijven afwerpen. Door te investeren in de Europese projectbegeleiding, stelt de Provincie Antwerpen enthousiaste projectondernemers zoals Kempens Landschap en TPA nu in de mogelijkheid om verder te investeren in een mooie en beleefbare omgeving. Dit project is dan ook een mooi voorbeeld van de totaalaanpak die kan worden gebruikt bij regionale ontwikkeling, waar iedereen beter van wordt.”