U bent hier

Provincie investeert in innovatief realtime meetsysteem voor waterstanden

Provincie Antwerpen
15.10.2020 - 18.35u
Door: Mark Jaspers

De provincie Antwerpen installeerde 25 peilsensoren in haar waterlopen om in realtime het waterpeil te kunnen meten en data door te sturen. "Met meer dan 2400 km aan waterlopen zijn wij de grootste waterbeheerder in onze regio", duidt gedeputeerde Jan De Haes, "De Internet of Things technologie stelt ons in staat om beter te anticiperen op laag- en hoogwater. Zowel droogte als wateroverlast zijn immers grote uitdagingen voor de toekomst.

De komende jaren wordt het meetnet nog verder uitgebreid om de kritieke punten snel en efficiënt op te volgen. We hopen dat deze betaalbare technologie een doorbraak kan zijn om samen met de andere Vlaamse waterbeheerders oppervlaktewaterpeilen intensiever en structureler te monitoren."

Tot nu toe beschikte de provincie Antwerpen slechts over gefragmenteerde informatie over de waterstanden. Enerzijds waren er data van meetinstallaties van de VMM op provinciale waterlopen en anderzijds voerde ze zelf metingen uit i.f.v. specifieke projecten.

"De provincies beheren een substantieel deel van de onbevaarbare waterlopen, dit maakt dat wij één van de belangrijkste spelers zijn op het vlak van waterbeleid in Vlaanderen. Alleen al in de provincie Antwerpen gaat het om maar liefst 2400 km", licht gedeputeerde Jan De Haes toe.

"De nieuwe peilsensoren sturen ons in real time data door, wat een enorme tijdswinst oplevert. Daarenboven is dit type van toestellen een pak goedkoper dan de huidige meetinstallaties van VMM waardoor we op veel meer plaatsen kunnen meten. Dankzij de Internet of Things technologie kunnen waterbeheerders sneller anticiperen op droogte en wateroverlast."

Sensoren sturen realtime metingen door naar dataplatform.

De provincie Antwerpen installeerde voor de zomer een eerste reeks van 25 peilsensoren om in realtime het waterpeil te kunnen meten en data door te sturen. De komende jaren breidt dit nog verder uit.

Op basis van een analyse van kritieke waterlopen voor zowel droogte als wateroverlast werden momenteel ruim 80 locaties geselecteerd.

De sensor wordt tegen een brug geplaatst en meet de afstand tot het wateroppervlak via een akoestisch signaal. Deze sensor is te vergelijkbaar met de parkeersensoren in autobumpers. De toestellen zijn ook voorzien van een temperatuursensor en een ingebouwde GPS.

Een zonnepaneeltje levert energie. Het compacte toestel stuurt elke 15 minuten metingen draadloos door via LoRa (Internet of Things) naar een dataplatform. Daar worden de metingen automatisch omgerekend naar waterpeilen en vergeleken met waak- en alarmpeilen.

Zo kan de provincie snel maatregelen nemen als dat nodig is. De komende jaren bouwt de provincie dit meetnet verder uit en stemt de ontsluiting van de meetgegevens maximaal af met andere waterloopbeheerders.

Jan De Haes: “We beschikken over een intern datasysteem, maar zoeken ook, samen met VMM en de andere Vlaamse provincies, naar een webtoepassing om deze meetgegevens voor iedereen beschikbaar te stellen.

We hopen dat dit nieuw type peilsensoren hun werk goed doen, want ze zijn een belangrijke sleutel om in de toekomst structureel én snel op grote schaal in Vlaanderen te anticiperen op zowel op droogte als wateroverlast.”

Foto: Copyright: provincie Antwerpen

imageMeer nieuws

Inbraak bij Chiro Jong Leven in Nijlen

Nijlen regio 26.10.2020 - 08.53u

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel

IOK-bouwgronden in Dennenstraat Geel
Geel 26.10.2020 - 06.49u

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door

Kerstmagie Kasteel Westerlo gaat door
Kempen regio | Vlaanderen | Westerlo 25.10.2020 - 19.36u

Auto's weer over Grote Markt Turnhout

Turnhout regio 25.10.2020 - 19.20u

Herfstvakantie wordt verlengd tot en met 11 november

Kempen regio | Neteland | Vlaanderen 25.10.2020 - 18.59u

Geen fuif of eetfestijn, hoe groot is de corona-impact op de jeugdbeweging? "We gaan geen groepen failliet laten gaan"

Kempen regio | Nationaal | Provincie Antwerpen | Vlaanderen 25.10.2020 - 08.35u

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto