Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Provincie investeert in vernieuwend samenleefmodel voor mensen met dementie in Huis Perrekes Geel

Huis Perrekes

In Huis Perrekes in Geel leven mensen met dementie samen. Het huis is op maat van de inwoners zodat ze er zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Huis Perrekes wil hun samenleefmodel uitdragen naar andere organisaties.

Daarnaast willen ze een onderzoek doen om de naburige pastorij van Oosterlo te renoveren en te integreren in hun werking. De vzw kan daarvoor rekenen op de steun van de provincie Antwerpen die 105.000 euro vrijmaakt.

In de huizen van Huis Perrekes wonen en leven een vijftiental mensen samen. De groep is bewust heterogeen samengesteld wat betreft het stadium van dementie, leeftijd en sociale achtergrond. Zij delen er lief en leed, elk vanuit hun eigen wensen en mogelijkheden. De huizen zijn aangepast voor de bewoners om er zo lang mogelijk zelfstandig te leven. Naast de huizen is er ook ‘de Villa’. Daar kunnen de mensen met dementie, hun familie en passanten logeren, onthaasten en herbronnen.

Carla Molenberghs, algemeen directeur van Huis Perrekes: “In een snel evoluerende samenleving worden we uitgenodigd om stil te staan bij wonen en zorgen voor kwetsbare personen vandaag en morgen. Het roept om mededogen en solidariteit. Het gaat over jou en mij. Dankzij de steun van de provincie kunnen we ook anderen inspireren met ons samenleefmodel. Ook willen we onderzoeken hoe we de nabijgelegen pastorij kunnen inzetten voor personen met dementie.”

Blauwdruk voor andere organisaties

Huis Perrekes wil andere organisaties inspireren en ondersteunen met hun samenleefmodel. Daarom diende Huis Perrekes een project in bij de provincie Antwerpen. De provincie geeft jaarlijks financiële steun aan vernieuwende woonprojecten met een focus op kwetsbare doelgroepen via de projectoproep ‘kwaliteitsvol wonen’. Dit jaar was het thema van de oproep ‘kleinschalige collectieve huisvesting voor ouderen in een kwetsbare positie’. De provincie besloot om 105.000 euro te investeren in Huis Perrekes.

Kathleen Helsen, gedeputeerde bevoegd voor Wonen, legt uit: "Wonen is een basisrecht. Vanuit provincie Antwerpen willen we ook kwetsbare doelgroepen toegang geven tot kwaliteitsvol wonen. Met een investering van 105.000 euro maken we dat nu concreet voor personen met dementie.”

Huis Perrekes wil met de subsidie hun innovatieve aanpak onderwerpen aan een kritisch onderzoek. Doel is om waar nodig bij te sturen en een blauwdruk te maken die andere organisaties kunnen gebruiken. Die gaan dan zelf aan de slag om gelijkaardige kleinschalige projecten op te zetten voor mensen met dementie, met vernieuwende architecturale aanpassingen en geïntegreerd in het buurtweefsel.

Pastorij als verbindende schakel in het dorp

Daarnaast heeft Huis Perrekes de pastorij in Oosterlo in erfpacht. Met de subsidie laat de organisatie een onderzoek verrichten. Doel is om de pastorij duurzaam te renoveren en te integreren in het dorp en in het geheel van Huis Perrekes. Met oog voor de erfgoedwaarde van het historisch pand.

Duurzaam wonen

De provincie Antwerpen maakt jaarlijks 700.000 euro vrij voor vernieuwende projecten over kwaliteitsvol wonen. Hiermee stimuleert de provincie projecten voor duurzaam wonen voor kwetsbare doelgroepen.

Naast dit woonproject ondersteunt de provincie in het kader van de projectoproep ‘kwaliteitsvol wonen 2023’ ook een cohousing voor bejaarde personen in Antwerpen en het project SeniorenThuis, een vernieuwend zorg- en wooninitiatief voor senioren op de sociale huurmarkt.

Huis Perrekes

Deel dit artikel