Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Provincie pakt ontharding op grondgebied aan

Ontharden vermindert de kans op hitte, wateroverlast en droogte. Tot 8 maart kunnen tien lokale besturen bij de provincie aankloppen voor twee begeleidingstrajecten op maat.

Ze kunnen ofwel rekenen op steun voor hun eigen onthardingsproject ofwel hun gemeentewegen onder de loep nemen. Voor dit laatste traject ‘Gemeentewegen onder de loep’ brengt Breekijzer vzw haar expertise mee.

De provincie heeft voor de twee trajecten 50.000 euro uitgetrokken. Als alles vlot verloopt, wil de provincie haar steun uitbreiden naar andere gemeenten.

De verhardingsgraad in de provincie Antwerpen is erg hoog. Tijdens de laatste meting lag het cijfer op 17,2% en ondanks de vele inspanningen blijft dit percentage stijgen. Meer dan een kwart daarvan wordt ingenomen door wegen, pleinen en parkings. Vooral de gemeentewegen nemen veel plaats in. Vlaanderen is momenteel Europees kampioen met 4,8km weg per km², dat is bijna dubbel zoveel als bijvoorbeeld bij onze noorderburen.

Veel plaatsen zijn verhard terwijl dat niet altijd nodig is. Door pleinen, ongebruikte stukken verharding en wegen te ontharden kan het regenwaterwater beter infiltreren in de bodem. Gedeputeerde voor milieu, natuur en water De Haes, onderstreept het belang voor lokale besturen: “Door ontharding vermindert het risico op wateroverlast, stijgt het grondwaterpeil en verbetert de waterkwaliteit. Te warme asfaltweg verandert zo in een aangename, verkoelende en groene plek met planten, bloemenperkjes en bijen. Kortom, een gemeente waar het voor burgers gelukkig wonen, werken en verplaatsen is.

Hoe verloopt het begeleidingstraject ‘Jouw project onder de loep’?

Tijdens 5 sessies gaan gemeenten met de hulp van de provincie Antwerpen aan het werk. Klimaatexperten duiken eerst mee in de data en kaartinformatie. Er wordt veel aandacht gegeven aan een multifunctionele aanpak van het adaptatieproject, de berekening van de kosten en de baten en de financierbaarheid ervan. Er is ook een sessie voorzien waarin gemeenten kennis en ideeën kunnen uitwisselen.

Hoe verloopt het begeleidingstraject ‘Gemeentewegen onder de loep’?

De focus ligt op de lokale gemeentewegen buiten de kernen. Provincie Antwerpen en Breekijzer vzw maken samen met de deelnemende gemeenten stap voor stap een actieplan om overtollige en overmaatse gemeentewegen stelselmatig te ontharden. Deze scan houdt rekening met haalbaarheid, geplande werken en veiligheid van de straten. Naast het concrete actieplan ontwikkelen we ook een onthardingstoets in de onderhouds-, aanleg- en heraanlegcyclus van de gemeenten.

Gemeenten die liever op eigen houtje aan de slag gaan, kunnen het vijfstappenplan voor adaptatie gebruiken. Zo zien gemeenten niets over het hoofd bij hun adaptatieprojecten.

Alle info staat op planvandaag.be. Lokale besturen kunnen tot 8 maart inschrijven voor één van de twee onthardingstrajecten.'

Deel dit artikel