De provincie Antwerpen onderzoekt op dit moment langs welk traject de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

De verschillende trajectmogelijkheden werden in kaart gebracht en met elkaar afgewogen.

De provincie Antwerpen licht tijdens de maand november aan omwonenden en geïnteresseerden de voorstellen toe.

"Met de aanleg van de fietsostrade F103 verbinden we Lier met Herentals over een afstand van 20 km. De fietsostrade F104 loopt van Lier naar Aarschot over een traject van 26 km lang waarvan 19 km op het grondgebied van de provincie Antwerpen.

Ongeveer een derde van de F104 Lier-Aarschot ligt op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant", verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit bij de provincie Antwerpen.

Deze nieuwe fietsostrades maken dagdagelijkse verplaatsingen met de fiets veiliger en comfortabeler. Zo stimuleert en ondersteunt de provincie Antwerpen een duurzame vervoerskeuze.

De provincie Antwerpen onderzoekt op dit moment langs welk traject de fietsostrades F103 Lier-Herentals en F104 Lier-Aarschot in de toekomst gerealiseerd kunnen worden. - Copyright: provincie Antwerpen

Wat zijn fietsostrades?

De fietsostrades vormen de ruggengraat van het provinciale netwerk dat is uitgetekend voor functioneel fietsverkeer (gebruik van de fiets in woon-werk-, woon-school- en woon-winkelverkeer). Ze brengen de fietser, zowel op korte als op lange afstanden, vlot en comfortabel naar zijn bestemming, zoals bedrijvencentra, scholen en stadscentra.

Waar de fietsostrades al klaar zijn, wordt er druk en enthousiast gefietst door scholieren, pendelaars en recreatieve fietsers.

Fietsostrades bevinden zich naast een spoorlijn of een kanaal omdat die routes een rechtlijnige koers volgen. Waar mogelijk verloopt het fietsverkeer afgescheiden van het autoverkeer. Naast de spoorlijn passeert de fietsostrade langs de treinstations, handig voor wie zijn fiets in combinatie met de trein gebruikt.

Op de fietsostrades zijn er zo weinig mogelijk kruispunten. Waar de fietsostrade toch een andere weg kruist, zijn er fietsbruggen, –tunnels of krijgen de fietsers bij voorkeur voorrang zodat ze veilig en ongestoord kunnen fietsen.

De ambitie voor de fietsostrade is groot, ze moet aan de hoogste eisen voldoen: een degelijke verharding in asfalt, verlichting en een goed onderhoud bieden de fietser een aangename rit.

Welkom voor meer informatie op de info-tentoonstellingen

Tijdens 7 info-tentoonstellingen, één in elke gemeente of stad langs het traject, stelt de provincie Antwerpen de trajectmogelijkheden graag voor aan de inwoners en geïnteresseerden.

De info-tentoonstellingen zijn doorlopend van 18 tot 20.30 uur geopend.
Iedereen is van harte welkom wanneer het hem/haar het beste past.

PRAKTISCHE INFO

Info-tentoonstelling F103 Lier - Herentals

· 6 november van 18 tot 20.30 uur, Tuinzaal van zaal 't Hof, Grote Markt 41, Herentals.

· 7 november van 18 tot 20.30 uur, raadzaal gemeentehuis, Grobbendonk.

· 8 november van 18 tot 20.30 uur, CC Vredeberg Foyer, Vredebergstraat 12-14, Lier.

· 18 november van 18 tot 20.30 uur, raadzaal gemeentehuis, Nijlen.

Info-tentoonstelling F104 Lier- Aarschot

· 8 november van 18 tot 20.30 uur, CC Vredeberg Foyer, Vredebergstraat 12-14, Lier.

· 26 november van 18 tot 20.30 uur, Cultuurcentrum Zwaneberg – lokaal 5 – Heist o/d Berg.

· 27 november van 18 tot 20.30 uur, Raadzaal, gemeentehuis, Herselt

· 28 november van 18 tot 20.30 uur, Parochiezaal Berkenhof, Misstraat 70, Berlaar

Meer info:
www.antwerpenfietsprovincie.be of Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be