Groen licht voor 13 nieuwe LEADER-projecten in de provincie Antwerpen. 13 plattelandsprojecten in de Antwerpse Kempen kunnen dit jaar rekenen op LEADER-subsidies. Het gaat om 5 projecten in de regio LEADER MarkAante Kempen+, 4 in regio LEADER Kempen Zuid en 4 bij LEADER Kempen Oost. De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa investeren daarmee in totaal 643.000 euro in het Antwerpse platteland.

13 plattelandsprojecten in de Antwerpse Kempen kunnen dit jaar rekenen op LEADER-subsidies. Het gaat om 5 projecten in de regio LEADER MarkAante Kempen+, 4 in regio LEADER Kempen Zuid en 4 bij LEADER Kempen Oost. De provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa investeren daarmee in totaal 643.000 euro in het Antwerpse platteland.

"De goedgekeurde projecten zijn zeer divers van aard," stelt Peter Bellens, die als gedeputeerde voor Plattelandsbeleid ook voorzitter van LEADER Provincie Antwerpen is. "Het gaat van een modern landbouwleerpad over vennen als landschapselement tot een groots cultuurspektakel en het inzetten van buurtbudgetten op het platteland. Wat ze met elkaar gemeen hebben is dat het bottom-up-projecten zijn die door de bewoners van de LEADER-gebieden zelf zijn voorgesteld en ook door mensen uit de eigen streek zijn beoordeeld en goedgekeurd."

LOKALE VERANKERING

De provincie Antwerpen telt 3 LEADER-gebieden, waar in totaal 31 gemeenten deel van uitmaken (zie kaartje). In deze gemeenten kunnen overheden, organisaties, verenigingen en ondernemers projecten indienen die het platteland in de regio versterken. Hiervoor werden in elk LEADER-gebied een aantal specifieke thema's afgebakend : armoede op het platteland, streekidentiteit, landbouw- en natuureducatie, agrobiodiversiteit en open ruimte. Met deze plattelandssubsidies krijgen innovatieve projecten de kans om zich te ontwikkelen en anderen te inspireren.

Uniek bij toekenning van de LEADER-subsidies is de bottom-up aanpak. In elk LEADER-gebied beslist een Plaatselijke Groep over de toelagen die lokaal worden toegekend. Projecten kunnen voor een periode van maximaal 2 jaar voor maximaal 65% gesubsidieerd worden met middelen van Europa, Vlaanderen en de provincie. De 13 projecten die recent zijn goedgekeurd kunnen allemaal op 1 januari 2018 van start gaan.

13 PROJECTEN VAN START OP 1 JANUARI

LEADER KEMPEN OOST experimenteert met buurtbudgetten in Arendonk en Balen, creëert een belevingsvolle wandeling langs de Grote Gracht in Retie, gebruikt houtsnippers als bodemverbeteraar en zoekt in Ravels naar oplossingen voor plattelandsarmoede bij eenoudergezinnen.

LEADER KEMPEN ZUID steunt de start van nieuwe Fietsbiebs, maakt een cultuurspektakel in Herselt mogelijk, moderniseert het boerderijbezoek aan de Hooibeekhoeve en investeert in Kasterlee in een werkervaringscentrum rond pompoenen voor mensen met een arbeidsbeperking.

LEADER MARKAANTE KEMPEN PLUS bestrijdt in Merksplas plattelandsarmoede bij eenoudergezinnen, pakt vervoersarmoede aan door zorginstellingen en dorpskernen met elkaar te verbinden, helpt Fietsbiebs oprichten, realiseert een nieuw landbouw- en natuurleerpad in Zoersel en zet vennen in de kijker als typische landschapselementen.

NOG 900.000 EURO BESCHIKBAAR

Volgend jaar kunnen weer nieuwe LEADER-projecten ingediend worden. Daarvoor is bijna

900.000 euro beschikbaar. "Een goed project begint bij een goede voorbereiding," weet voorzitter Bellens. "Voor alle geïnteresseerden organiseren we op dinsdag 27 maart 2018 een Plattelands-LAB, een grootscheepse inspiratie- en informatiedag, in het bezoekerscentrum van Merksplas Kolonie."

Van 9 tot 14 uur zijn er voor potentiële projectindieners allerhande creatieve workshops en inspirerende projectvoorbeelden. Deelnemen aan het Plattelands-LAB is gratis, maar vooraf inschrijven verplicht. Dat kan via platteland@provincieantwerpen.be.

PRAKTISCHE INFO

Meer info: www.leaderprovincieantwerpen.be