U bent hier

Provincie zet schouders onder betere verspreiding informatie grensarbeid

Internationaal | Provincie Antwerpen
17.06.2016 - 15.15u
Door: Herman Gezelle

Tijdens een conferentie onder de noemer 'Grensarbeid werkt' werd vanmiddag in De Efteling in het Nederlandse Kaatsheuvel het Interreg-V project Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland gelanceerd.

In een modern Europa wordt steeds meer gestreefd naar arbeidsmobiliteit over de landsgrenzen heen. Om dat extra te stimuleren, zet de provincie Antwerpen samen met andere partners in op de verdere uitbouw van zogenaamde grensinformatiepunten. Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Internationale Samenwerking en Economie heeft namens de deputatie de officiële overeenkomst ondertekend.

Vanuit de provincie Antwerpen pendelden in 2015 10.704 werknemers over de grens naar de Noorderburen, terwijl 3.862 Nederlanders de omgekeerde verplaatsing maakten.

Het project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' biedt ondersteuning aan deze grenswerkers door alle informatie beschikbaar te maken via een overkoepelend netwerk van bestaande èn nieuwe grensinformatiepunten in de grensregio. Tijdens de kick-off is ook de vernieuwde site www.grensinfo.nl voorgesteld.

Kick-off Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland'

Het Interreg project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' is een samenwerking tussen het Bureau voor Belgische Zaken en 15 regionale partners in de gehele Vlaams – Nederlandse grensregio. Doel is om alle relevante informatie, voor iedereen die in de grensstreek woont of werkt, extra toegankelijk te maken door de opzet van een netwerk van 14 regionale Grensinfopunten.

Gedeputeerde Ludwig Caluwé, bevoegd voor Economie: "Het is voor vele Vlamingen soms makkelijker om bij onze Noorderburen net over de grens te gaan werken, dan urenlang in files richting Antwerpen of Brussel te gaan staan. Het verschil in of het gebrek aan informatie rond de regelgeving mag hierop geen belemmering vormen. Ik woon zelf op enkele honderden meters van de Nederlandse grens en fysiek of mentaal bestaat die grens al lang niet meer. Meer arbeidsmobiliteit over landsgrenzen heen komt onze economische groei en werkgelegenheid ten goede."

Via zogenaamde grensinformatiepunten kunnen de arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio nog efficiënter en effectiever gematcht worden. Zo kunnen tekorten aan bijvoorbeeld technisch geschoold, onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen

Geheel vernieuwde website www.grensinfo.nl

Goede informatievoorziening over rechten en plichten van grensarbeiders is essentieel voor het goed functioneren van de arbeidsmarkt in de grensregio. Bureaus voor Belgische en Duitse Zaken presenteren daarom de geheel vernieuwde website www.grensinfo.nl.

Grensinfo.nl is evenals de wet- en regelgeving uiteraard erg dynamisch en levert maatwerk op vragen over wonen en werken in Nederland en/of Duitsland en België. De site is een initiatief vanuit de Nederlandse overheid, opgezet door de Bureaus Belgische en Duitse Zaken in samenwerking met de Belastingdienst, het UWV, en Zorginstituut Nederland.

Bureau voor Belgische Zaken is een onderdeel van de Sociale Verzekeringsbank en geeft informatie over de sociale zekerheid in grensoverschrijdende situaties tussen Nederland en Duitsland namens de Sociale Verzekeringsbank, het UWV en het Zorginstituut Nederland.

Het project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' krijgt ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor een bedrag van 1.26 miljoen euro. Gedeputeerde Peter Bellens, bevoegd voor Europese Samenwerking: "Het is onze taak als provinciale overheid om in te zetten op sterke regionale samenwerkingen over de landsgrenzen heen. Met onze zusterprovincie Noord-Brabant hebben we reeds jaren een goede samenwerking en uitwisseling. In totaal wordt ruim 19.4 miljoen euro in de Vlaams-Nederlandse grensregio geïnvesteerd. Hiervan komt 8.6 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling."

Project 'Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland' werd mogelijk gemaakt met de steun van EFRO. De bijdrage vanuit Europa bedraagt 1.259.637,55 euro. De Europese Commissie stelt via Interreg Vlaanderen-Nederland de komende zeven jaar ruim 152 miljoen euro ter beschikking voor grensoverschrijdende samenwerking, die innovatie en duurzame ontwikkeling in de grensregio bevordert.

imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Dossiers

Webdesign door Intracto