U bent hier

Provincie zorgt voor meer liefdesnestjes op Desselse Nete

Kempen regio
13.02.2013 - 09.00u
Door: Herman Gezelle

Op 14 februari start de provincie Antwerpen met werken aan de Desselse Nete in Dessel. Zeldzame vissoorten hebben problemen om stroomopwaarts te zwemmen waardoor ze moeilijker aan voedsel geraken en zich minder gemakkelijk kunnen voortplanten.

Over een lengte van 250 meter voorziet de provincie 18 drempels om dit probleem op te lossen.

Ten laatste tegen eind april zullen de werken volledig afgerond zijn. Dit is goed nieuws voor de vissen in de omgeving die voortaan zonder zorgen hun liefdesnesten kunnen uitbouwen.
 
Op de Desselse Nete bevindt zich een stuw om de aangrenzende grachten en visvijvers van water te voorzien. Omdat de stuw niet regelbaar is, zorgt hij voor een verval van gemakkelijk 60 cm.

De stuw dient vervangen te worden door een visvriendelijke constructie, die het mogelijk maakt dat ook heel wat zeldzame soorten zoals de kleine modderkruiper, de rivierdonderpad (foto) en de serpeling opwaarts kunnen zwemmen.
 
Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid, legt uit hoe de sanering te werk gaat: “Over een lengte van ongeveer 250 m voorzien we 18 opeenvolgende drempels (een cascade), die samen het niveauverschil van ongeveer 60 cm moeten opvangen.

De eerste drempel bevindt zich tegen de bestaande duw, die dan ook behouden blijft. Tussen de drempels zorgen stroomdeflectoren voor een gevarieerde stroming met afwisselende stroomversnellingen, zodat het natuurlijk karakter van de waterloop versterkt wordt.”  

 
De cascade op de Desselse Nete zorgt voor een verhoging van de waterstand, ook in een aangrenzende afvoergracht. De effecten van deze waterstandsverhoging zullen via een bijkomende ingreep gecompenseerd worden.
 
We zullen ervoor zorgen dat het wegwerken van het vismigratieknelpunt niet tot vernatting van de aanpalende landbouwgronden leidt. De huidige monding van de afvoergracht wordt afgedamd en het water omgeleid via een andere afvoergracht. Deze afvoergracht wordt geherprofileerd om het bijkomende water te kunnen afvoeren. Door de herprofilering zal een strook bos ingenomen worden. Dit zal worden gecompenseerd door de gemeente Dessel, die hierdoor mee participeert in dit project”, voegt Rik Röttger, gedeputeerde voor Leefmilieu van provincie Antwerpen toe.
 
Zwarte stern krijgt een eigen plek
Het project voorziet verder  in de aanleg van een moeraszone voor de Zwarte stern door een strook van ongeveer 10 m langsheen de waterloop af te graven.

De Zwarte stern is in Vlaanderen een zomergast die voorkomt van april tot oktober.  In 1984 broedde deze stern voor het laatst in Vlaanderen, meerbepaald in de Antwerpse Kempen. Met deze moeraszone wordt een stukje bijkomende broedhabitat gerealiseerd voor de Zwarte stern.

Planning en kostprijs
De kostprijs voor de uitvoering bedraagt ongeveer €205.000. De werken starten op 14 februari en dienen voltooid te zijn binnen een termijn van 50 werkdagen.

Dit betekent dat ten laatste eind april de stuw vispasseerbaar zal zijn. Daarna is Cupido aan de beurt en kan het kuitschieten beginnen.
imageMeer nieuws

Nieuws uit uw regio

Onze partners

Webdesign door Intracto