Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Provinciebestuur trekt €536.932 uit voor her- en nevenbestemming van 3 kerken

Provincie Antwerpen maakt 250.000 euro vrij om de herbestemming van de Blijde Boodschapkerk in de Turnhoutse Parkwijk te ondersteunen. Een zelfde bedrag gaat naar de nevenbestemming van de Sint-Jozefkerk in Heide, bij Kalmthout. In Massenhoven start een herbestemmingsonderzoek voor de Sint-Stefaankerk.

Daarvoor krijgt het gemeentebestuur van Zandhoven een subsidie van bijna 37.000 euro. In totaal wordt er 536.932 euro geïnvesteerd vanuit het Kerkplus-subsidieprogramma.

“De komende jaren moet voor tientallen kerken in onze provincie een nieuwe bestemming of een nevenbestemming gevonden worden,” verklaart gedeputeerde voor Plattelands- en Dorpenbeleid Helsen. “Als provinciebestuur vinden we het belangrijk dat deze historische gebouwen een nieuwe maatschappelijke invulling krijgen, na een grondig onderzoek door een expertenteam en ook altijd in samenspraak met de inwoners van de wijk of het dorp. Met Kerkplus bieden we financiële ondersteuning voor participatietrajecten en herbestemmingsonderzoeken. Daarna kan je ook nog subsidies krijgen om die nieuwe functie effectief te realiseren.” 

Het provinciebestuur trekt in deze bestuursperiode alles samen 3.850.000 euro uit voor Kerkplus. De deputatie zette zopas het licht op groen voor drie nieuwe dossiers, goed voor een totaal subsidiebedrag van 536.932 euro.

Herbestemming tot buurtkerk in de Turnhoutse Parkwijk 

De stad Turnhout ontvangt van de provincie een kerkplus-subsidie van 250.000 euro voor de verbouwing van de Blijde Boodschapkerk tot buurtkerk. De stad heeft de kerk in erfpacht gekregen en wil er een kleuterschool in onder brengen, gekoppeld aan verschillende buurtfuncties.

De combinatie van een kleuterschool met buurtlokalen, een speelotheek én een grote zaal en speelplaats voor zowel de school als de buurt, maken er een mooi voorbeeld van multifunctioneel ruimtegebruik van. De nieuwe invulling van de voormalige kerk past in de vernieuwing van de hele Parkwijk, een erfgoedwaardige sociale woonwijk uit de jaren ’60 en ’70.

Nevenbestemming van de Sint-Jozefkerk in Heide 

In Heide-Kalmthout blijven er voorlopig kerkelijke diensten en plechtigheden plaatsvinden in de Sint-Jozefkerk, aangevuld met socio-culturele activiteiten. Voor die nevenbestemming krijgt het gemeentebestuur een Kerkplus-subsidie van 250.000 euro. Dat bedrag wordt aangewend om het kerkgebouw, dat dateert uit de jaren ’30 van de vorige eeuw, om te vormen tot een cultureel centrum.

Herbestemmingsonderzoek voor Sint-Stefaankerk in Massenhoven 

De gemeente Zandhoven wil nagaan wat de beste invulling is voor de Sint-Stefaankerk in deelgemeente Massenhoven, waar het aantal actieve parochianen sterk terugloopt. Veel ruimte in de kerk blijft daardoor onderbenut. Er zijn al wel ideeën om die in te vullen: een dorpspunt, een podiumzaal, een gemeenschapsruimte,…

Een herbestemmingsonderzoek moet uitsluitsel geven over de haalbaarheid van deze opties. Het multidisciplinaire team Studio Open Kerken start daarvoor een ontwerpend onderzoek in participatie met de parochie en de lokale bevolking. De provincie ondersteunt dit herbestemmingsonderzoek met een Kerkplus-subsidie van 36.932 euro.

Lokale besturen, kerkbesturen en vzw’s kunnen met vragen over het toekomstig gebruik van een kerkgebouw steeds aankloppen bij het provinciebestuur om na te gaan of zij ook via Kerkplus in aanmerking komen voor een gesubsidieerd bestemmingsonderzoek of voor investeringssubsidies om een nieuwe invulling ook te realiseren.'

Deel dit artikel