Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

PRUP doortrekken Geelse Ring (R14) ook belangrijk voor Mol

Het openbaar onderzoek dat nog tot 16 oktober loopt naar het zogeheten PRUP Regionale ontsluiting Geel bis is ook voor Mol van zeer groot belang.

Het doortrekken van de Ring van Geel (R14) tot aan de Retieseweg (N118) is een belangrijke voorwaarde om op termijn het doorgaand vrachtverkeer uit de dorpskernen van Sluis, Achterbos en Millegem te halen.

Ook de Martelarenstraat, Nieuwstraat en Ginderbroek worden dan ontlast. Naast het doortrekken van de R14 moet hiervoor de wegverbinding N18 (Donk/Turnhoutsebaan) – N118 (Retieseweg) gerealiseerd wordt. Ook hiervoor loopt een ruimtelijk planningstraject.

De gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem worden nu belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Zuiderring (N71). Dit doorgaand vrachtverkeer rijdt ook via de Martarenstraat, Nieuwstraat en Ginderbroek.

Verbinding N18 – N118

Wanneer er ter hoogte van het kanaal een nieuwe weg wordt gerealiseerd tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Gravenstraat in Dessel, dan ontstaat er een korte verbinding tussen de N18 en de N118.

In Dessel verloopt dit traject via de Gravenstraat en de Kastelsedijk. De vraag of deze nieuwe weg ten noorden of ten zuiden van het kanaal moet komen, ligt momenteel nog op tafel. Na uiteindelijke realisatie van deze nieuwe verbinding kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar vervoer door onze gemeente wijzigen, zodat deze langs de nieuwe verbinding en niet meer langs onder andere Sluis, Achterbos en Millegem lopen.

Doortrekken Ring van Geel

Om te vermijden dat het centrum van Geel - en meer bepaald Sint-Dimpna - dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is een gelijktijdige verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk.

Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten aan elkaar heeft gekoppeld en sinds enkele jaren gelijktijdig werkt aan zowel een PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis als een PRUP Wegverbinding N18-N118.

Openbaar onderzoek

De provincieraad keurde in juni het ontwerp-PRUP Regionale ontsluiting Geel bis goed. Vanaf 18 augustus tot en met 16 oktober krijgt iedereen de kans om zijn of haar mening hierover kenbaar te maken. Opmerkingen kunnen zowel voor als tegen het voorstel gemaakt worden.

Wie verdere interesse heeft in het dossier is op dinsdag 5 september welkom voor een infomarkt in zaal de Waai, Werft 28 in Geel. Deze infomarkt gaat uitsluitend over het PRUP Regionale ontsluiting Geel bis, niet over de wegverbinding N18 – N118.

Opmerkingen kan je tijdens het openbaar onderzoek mailen naar procoro@provincieantwerpen.be, per aangetekende brief opsturen naar Procoro, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen of tegen ontvangstbewijs afgeven aan de balie van het Provinciehuis, in het stadhuis van Geel of op de infomarkt zelf.

Meer info over beide PRUP’s:

 PRUP Regionale Ontsluiting Geel bis

PRUP Wegverbinding N18-N118

Deel dit artikel