Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Psychiatrie Imeldaziekenhuis gunt Imeldacollega’s kijkje achter de schermen tijdens “10-daagse van de Geestelijke Gezondheid”

Imelda

Psychiatrie Imeldaziekenhuis gunt Imeldacollega’s kijkje achter de schermen tijdens “10-daagse van de Geestelijke Gezondheid”.

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, richt het Vlaams Instituut Gezond Leven 10 dagen lang de schijnwerpers op geestelijke gezondheid. Hierbij zetten ze mentaal welbevinden en veerkracht in de kijker met als doel ‘goed in je vel zitten’ en ‘psychische kwetsbaarheid’ bespreekbaar te maken.

Ook het Imeldaziekenhuis draagt graag zijn steentje bij om het taboe rond psychische kwetsbaarheid te doorbreken. Daarom openen ze de deuren van de psychiatrie-afdeling (PAAZ) voor alle medewerkers van hun ziekenhuis, zij krijgen er een interactieve rondleiding. PAAZ staat voor ‘psychiatrische afdeling in het algemeen ziekenhuis’. Aan de naam alleen al merk je de uitzonderlijk positie van deze afdeling op binnen een algemene ziekenhuisorganisatie.

De PAAZ richt zich op het opvangen van volwassenen (vanaf 18 jaar) met acute psychische problemen of personen die in crisissituatie verkeren. “Naast het opvangen van acute crisissituaties, kunnen patiënten ook op onze psychiatrie-afdeling terecht voor een kortdurende behandeling,” licht dokter David De Loecker, medisch diensthoofd psychiatrie, toe. “Wij hebben geen gespecialiseerde afdeling voor kinderen en jongeren. Hen verwijzen we door naar andere centra die aan hun noden kunnen voldoen.”

“Patiënten die op onze afdeling terecht komen hebben het mentaal moeilijk om heel uiteenlopende redenen. Het parcours dat we met hen opstarten is krachtgericht. Samen gaan we op zoek naar manieren om op een andere en gezonde manier om te gaan met moeilijke situaties. Mensen hebben vaak al een hele weg afgelegd voor ze bij ons komen. Wij zijn een beginstap van een volgende fase: hoe en in wat kan ik vanaf nu kracht en steun vinden om crisissituaties anders aan te pakken. Eens de acute fase voorbij is zoeken we samen de handvaten die hen kunnen helpen. 

Na een opname gaan sommige patiënten terug naar huis en kan wat we hen hier hebben meegegeven verder helpen, anderen worden ambulant verder begeleid maar ook verdere behandeling door een gespecialiseerde opname is mogelijk”. vertelt Micha Teuchie, hoofdverpleegkundige PAAZ Imeldaziekenhuis Opendeur voor Imeldacollega’s Psychiatrie is voor velen nog een onbekende wereld.

“Omdat onze dienst toch wel een buitenbeentje is binnen een algemeen ziekenhuis, en ook door andere medewerkers binnen ons ziekenhuis niet steeds echt gekend, vonden we het belangrijk om onze deuren voor hen open te zetten,” zegt dokter De Loecker. “Deze opendeurmomenten zijn er om de PAAZ-afdeling beter te leren kennen, we doen dit aan de hand van een interactieve rondleiding. De bezoekers kunnen zelf ervaren hoe we onze patiënten begeleiden. Naast een woordje toelichting door elke medewerker worden ze ook meegenomen in oefeningen die we met onze patiënten doen: een aantal relaxatieoefeningen, tips van onze psychologen, …

Deze interactieve rondleiding wordt verzorgd door psychologen, verpleegkundigen, psychiaters, fysio- en creatherapeuten. Zo kunnen we ons volledig aanbod aan therapieën laten zien,” vult hoofdverpleegkundige Micha aan. 2/2 Wendy, HR-medewerker in het Imeldaziekenhuis vertelt over haar bezoek aan de opendeur: “Het was mooi om te zien dat deze patiënten ook gewoon mensen zijn.

Zij hebben het nu even moeilijk en het is goed dat ze hier terecht kunnen.” Enkele cijfers: De PAAZ van het Imeldaziekenhuis telt een capaciteit van 30 bedden. In de eerste helft van 2022 werden er 342 personen opgenomen, waarvan 164 geplande opnames en 178 urgentie-opnames via de dienst Spoedgevallen. “Helaas resulteren deze cijfers in het gebruik van een wachtlijst die we zo klein mogelijk trachten te houden, vertelt dokter De Loecker.

“De gemiddelde opnameduur in het eerste deel van 2022 bedroeg 19 dagen.”  Foto Imeldaziekenhuis/N.

PAAZ Imelda

PAAZ Imeldaziekenhuis

Imeldalaan 9, Bonheide, België

Imelda

Deel dit artikel