Het aantal personen met psychische problemen neemt alsmaar toe en het aanbod van toegankelijke en betaalbare hulpverlening is ontoereikend.

Dat zorgt ervoor dat personen met psychische problemen lang moeten wachten op gespecialiseerde hulp, wat aanleiding kan geven tot escalaties en crisissituaties.

De coronacrisis heeft die problematiek enkel maar doen toenemen.

Lokaal Bestuur Heist-op-den-Berg wil inzetten op snelle psychologische hulpverlening voor inwoners die zich in crisis bevinden, met als doel de crisis te verminderen, te stabiliseren en het gevaar op een volgende crisis en meer drastische vormen van hulpverlening zoals een opname te verkleinen.

Het bestuur heeft daartoe een project opgestart, dat voorlopig alvast twee jaar zal lopen. Inwoners die zich in een crisis bevinden, kunnen gratis terecht bij een crisispsycholoog.

Het aanmelden bij de crisispsycholoog kan enkel via de huisarts of door een maatschappelijk werker van het lokale bestuur.

Crisisinterventie is steeds hulpverlening van korte duur: er worden maximaal vijf sessies voorzien per aangemelde persoon. De sessies hebben als doel:

- de crisis temperen en escalatie voorkomen
- de stabilisatie van de gemoedstoestand en/of familiale situatie (evenwicht herstellen)
- de opmaak van een veiligheidsplan en risicokaart om de kans op een crisis in de toekomst te verkleinen.