Gaan we met zijn allen losser om met de coronamaatregelen en komt er door dat gedrag nog groter onheil op ons af? Die vraag werd afgelopen weekend luidop gesteld.

Sociaal psycholoog Karen Phalet sust en benadrukt dat de meesten onder ons hun levensstijl wel degelijk verregaand hebben aangepast.

Wel is het belangrijk om onder ogen te zien dat de situatie niet voor iedereen gelijk is: er is wel degelijk een verschil of je alleen op een appartement woont of samen met je gezin in een huis met een tuin.

Ze doet dan ook een oproep om elkaar niet met de vinger te wijzen. We moeten nu vooral verbinden en samen zoeken naar nieuwe vormen van sociaal contact waarbij de fysieke afstand gewaarborgd wordt. (VRTNWS)