Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Publieke consultatie naar Natuurbeheerplan Groot Bos in Postel

Op verzoek van het Agentschap Natuur en Bos organiseert het gemeentebestuur een openbaar onderzoek naar het ontwerp van een Natuurbeheerplan voor het zogeheten Groot Bos in Postel. Het plan bepaalt het natuur- en bosbeheer van de beboste delen binnen het afgebakende gebied tussen de Eerselseweg (N123) en de grens met Nederland. De publieke consultatie loopt van 10 oktober tot 9 november 2022. 

Het natuurbeheerplan voor het domein Groot Bos in Postel geldt uitsluitend voor de beboste delen, niet voor de zones die voor landbouw gebruikt worden. Het plan bepaalt welk natuur- en bosbeheer in de toekomst moet uitgevoerd worden.

De eigenaars van het domein streven naar een integratie van ecologische en economische functies. Op minstens 25% van de oppervlakte streven ze een verbetering van de natuurwaarden na (Beheerplan Type 2) in de vorm van bosvormen en aandachtspunten voor het soortenbeheer.

24 jaar

Het plan bepaalt met welke maatregelen het beheer gedurende de volgende 24 jaar gevoerd zal worden en welke maatregelen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de Vlaamse overheid.

Online consulteren

Je kan het volledige ontwerp van het natuurplan online consulteren van 10 oktober tot en met 9 november via de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie.

 Opmerkingen of bezwaarschriften

Eventuele opmerkingen of bezwaarschriften stuur je tijdens de periode van de publieke consultatie naar het Agentschap voor Natuur en Bos, Lange Kievitstraat 111-113, 2018 Antwerpen. Mailen kan naar ivan.schoemans@vlaanderen.be.

Meer info: https://www.natuurenbos.be/natuurbeheerplannen-inzien/natuurbeheerplannen-in-publieke-consultatie 

 

Deel dit artikel