Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Publieke raadpleging ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kleine Nete start op 21 februari

Kleine Nete

Het Departement Omgeving organiseert een openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vallei van de Kleine Nete. Dat loopt van 21 februari tot 21 april.

Het GRUP bestrijkt het grondgebied van Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk in de provincie Antwerpen. 

Dit plan, een Blue Deal-project, zet in op het klimaatbestendig maken van de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa. Iedereen kan het ontwerp GRUP inkijken en reageren. De infomarkten hebben plaats op 29 maart in Grobbendonk en op 30 maart in Olen.

Klimaatrobuuste vallei

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) wijzigt of herbevestigt de bestemming van percelen en maakt zo toekomstige ontwikkelingen mogelijk. Het GRUP voor de Vallei van de Kleine Nete en de Aa moet de vallei klimaatrobuust maken en voorziet zowat 700 ha extra natuur- en bosgebieden en legt 1260 ha definitief vast als landbouwgebied.

Het plan bakent bijkomende gebieden af voor de ontwikkeling van ca 600 ha natte natuur in Graafweide-Schupleer, Olens Broek-Langendonk en Zegge-Mosselgoren. Daarnaast wordt ruimte gecreëerd voor ca 80 ha bosuitbreiding. Een aantal niet ontwikkelde woon-, recreatie- en industriegebieden krijgen een openruimtebestemming. De openruimteverbinding Doffen-Gerheze ten oosten van Herentals blijft voorbehouden voor de land- en tuinbouw met ruimte voor bosuitbreiding.

Om de natuurlijke loop van de Kleine Nete ter hoogte van camping Korte Heide te herstellen, wordt het beschermd cultuurhistorisch landschap Snepkensvijver met omgeving (Grote Heide, Schoutenheide) gedeeltelijk gewijzigd.

GRUP inkijken

Het ontwerp GRUP inkijken kan op https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/. De documenten liggen ook ter inzage in de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk.

Wie inhoudelijke vragen heeft, neemt contact met het Departement Omgeving via omgevingsplanning@vlaanderen.be of tel 02 553 38 00.

Deelnemen aan het openbaar onderzoek

Van 21 februari tot en met 21 april 2023 kan iedereen schriftelijk reageren op het ontwerp GRUP via het inspraakformulier op grups.omgeving.vlaanderen.be/r/KleineNeteenAa of per brief. Brieven kunnen tegen ontvangstbewijs afgegeven worden in één van de gemeentehuizen of opgestuurd naar Departement Omgeving, afdeling GOP, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Infomarkten

Iedereen is welkom op de infomarkten.

  • Woensdag 29 maart tussen 16 en 20 uur in De Volle Vaart, Vaartkom 6 in Grobbendonk.
  • Donderdag 30 maart tussen 16 en 20 uur in OC De Vrede, Lichtaartseweg 131 in Olen.

Inschrijven is verplicht. Dit kan via de website of telefonisch: 02 553 38 00.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek worden alle reacties verwerkt door de Vlaamse administratie en wordt het plan eventueel aangepast. Daarna is het aan de Vlaamse regering om het goed te keuren.  Foto Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete

Kleine Nete

Kleine Nete

Kleine Nete

Deel dit artikel