In een periode dat het zorgpersoneel in de frontlinie staat van de corona-crisis en de werkomstandigheden nog nooit zo zwaar geweest zijn, morrelt de Vlaamse regering met de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.

Met een nieuw voorontwerp van besluit wil de regering de flexibilisering de zorgsector opstarten. “In plaats van het personeelstekort aan te pakken door de arbeidsomstandigheden te verbeteren, kiest de regering voor flexibilisering en onzekere contracten. Dat zal de problemen alleen maar vergroten”, reageert Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor PVDA. “Is dit hoe de regering het zorgpersoneel bedankt?”

Met een nieuw voorontwerp van besluit wil de Vlaamse regering een wijziging maken op de loon- en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel.

De PVDA vindt het onaanvaardbaar dat de personeelstekorten in de sector worden aangewend om de sector te flexibiliseren: “onder het voorwendsel dat het personeelstekort aangepakt moet worden, wil men de deur openzetten om allerlei tijdelijke en flexibele contracten toe te laten”, aldus Vandecasteele.

“Maar de Vlaamse regering lijkt te vergeten dat het net de hoge werkdruk en de lage verloning zijn die aan de basis liggen van de personeelstekorten”.

Het personeelstekort is het meest prangend in de woonzorgcentra. “Geen verrassing, als je weet dat verpleegkundigen daar vertrekken omwille van de werkomstandigheden”, zegt Vandecasteele.

“Vandaag al twijfelt 6 op de 10 verpleegkundigen tijdens de carrière om een overstap te maken naar een andere sector”. “Het besluit van de Vlaamse regering zal het personeelstekort niet oplossen maar wel een neerwaartse spiraal creëren in de loon- en arbeidsvoorwaarden.

Bovendien wil de regering het personeelstekort kunstmatig oplossen door toe te staan dat tot 50% minder personeel ingezet wordt dan de personeelsnorm voorschrijft”, stelt Vandecasteele.

De PVDA vindt het bovendien onbegrijpelijk dat er geen voorafgaand overleg plaatsvond met het personeel en de vakbonden. “Als je zo’n ingrijpende wijziging plant, is er overleg nodig met de sector”, reageert Vandecasteele, “maar nu worden de vakbonden en het personeel gewoon midden in de coronacrisis buitenspel gezet.

De kwaliteit van de zorg is in gevaar. We hebben meer personeel nodig dat lange tijd aan de slag blijft op dezelfde locatie. De Vlaamse regering dreigt het tegenovergestelde waar te maken”, besluit Vandecasteele.