'Met een arrest van vanmorgen 7 januari werd het bezwaar tegen N-VA Herentals ontvankelijk maar ongegrond bevonden', zegt Jonathan Versluys, griffier van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen.

De partijen gaan nu het arrrest grondig bestuderen, en kunnen nog in beroep gaan bij de Raad van State. 

De installatie van de nieuwe Herentalse gemeenteraad laat sowieso op zich wachten.

Straks meer.